STATUS FOR KLIMATILPASNING 2016

Hvor langt er kommunerne med klimatilpasning?

I 2016 har Task Force været i dialog med næsten alle kommuner og forsyninger i hovedstadsregionen om deres arbejde med klimatilpasning. Vi har blandt andet beskrevet erfaringerne i denne artikel >

Sideløbende har vi indsamlet oplysninger om status for klimatilpasning i de enkelte risikoområder. Vi har desuden fået indsamlet GIS-filer, som viser risikoområdernes udstrækning, og alt det er nu samlet i et kort over hele regionen.

Kortet viser status for gennemførelse af kommunernes klimatilpasningsplaner. Skraverede områder angiver risikoområder vedtaget i kommunernes klimatilpasningsplan. Prikkerne viser, hvor langt kommunerne er kommet med at gennemføre indsatser i de risikoområder, der indgår i klimatilpasningsplanen. Data er indhentet hos kommunerne i april-november 2016.

Hent risikokort i A4 (pdf) > eller risikokort i A3 (pdf) >

Metoden for udpegning af risikoområder er forskellig i de enkelte kommuner, og områderne har derfor varierende udstrækning. Bemærk, at små risikoområder kan være skjult bag den prik, der viser status.

Desuden er første ordens vandløbsoplande vist på kortet.

Kortet er udarbejdet af COWI A/S. Se dokumentation/metodebeskrivelse her >


Zoom ind på kortet

Nedenfor ses en online GIS-version af kortet, hvor du kan zoome ind på dele af kortet. Datagrundlaget er det samme, men hele skraveringen er farvet efter status for klimatilpasning i det enkelte område.

Tip: Få kortet på fuld skærm med et klik på den øverste boks, og fold signaturforklaringen ud med et klik på den nederste boks.