FÅ KLIMATILPASNING IND I UNDERVISNINGEN

Nu kan I kan nemt give skoler og gymnasier mulighed for at bruge kommunens egne klimatilpasningsløsninger i undervisningen

Klimatilpasning til øgede regnmængder er en spændende og autentisk problemstilling, som kan flytte undervisningen ud af klasselokalet. Rammerne er klar på Skoven-i-skolen.dk, og Naturvidenskabernes Hus står klar til at hjælpe med at få jeres materiale lagt ind – nu er det op til jer at levere indholdet.

Der er udarbejdet 25 nye undervisningsforløb, hvor elever ikke blot kan læse om klimatilpasning, men komme ud og arbejde på rigtige klimatilpasningsanlæg. Her skal de måle, tage vandprøver, lave analyser af plante- og dyrelivet mm for at belyse aspekter af klimatilpasning. Læs mere om opgaverne på temasiden om klimatilpasning på Skoven-i-skolen.dk >.

Nu venter de bare på jeres cases.

Kom med på kortet

Alle kommuner har klimatilpasning og dermed mulighed for at udpege en række anlæg, som er oplagte for skolebesøg. Især anlæg med en rekreativ merværdi er oplagte, da disse er flotte, lettilgængelige og har flere besøgende.

Der er udviklet undervisningsforløb til fem forskellige typer af klimatilpasningsanlæg:

  1. Våde bassiner/rensedamme
  2. Tørre bassiner
  3. Nedsivningsbassiner
  4. Permeable belægninger
  5. Sluser

Kom med på kortet her >

Skolerne kan via kortfunktionen på Skoven-i-skolen.dk > finde et lokalt klimatilpasningsanlæg. Jo flere anlæg i Danmark der udpeges, des flere elever vil have muligheden for at arbejde med klimatilpasning.

Formidlingsplancher

Som led i formidlingen til elever er der også udviklet eksempler og skabeloner til skilte, som kan opsættes ved de fem forskellige typer af klimatilpasningsanlæg. Skiltene formidler anlæggets funktion for alle passerende borgere, og indeholder informationer som eleverne skal bruge for at løse deres faglige opgaver. Se et eksempel her:

Alternativt til skiltene ved anlægget kan specifikke informationer om anlægget også lægges online, så eleverne kan hente dem her.


Hvad kræver det af jer?

Projektleder Anita S. Bek fra Naturvidenskabernes Hus vil gøre alt, hvad hun kan, for at hjælpe og vejlede jer og opsætte jeres data, så I let kan komme med på kortet. Det I skal levere, er:

  • et oplandskort og et oversigtskort, som eleverne kan bruge. Hvis der allerede er udarbejdet et form for oplandskort, f.eks. i udbudsmaterialet, så går det meget hurtigt.
  • Beskrivelse med oplysninger om formål, dimensionering mv. Der er sandsynligvis tale om oplysninger og materiale, I allerede har.
  • Billeder af anlægget.

Der er altså tale om oplysninger og materiale, som I sandsynligvis allerede har. Anita skærer til, lægger op og formulerer teksten for jer, og I har selvfølgelig også mulighed for at kommentere det endelige resultat. Med få timers indsats kan I dermed give skoler og gymnasier i området mulighed for at bruge jeres egne anlæg i undervisningen.

Kontakt projektleder Anita S. Bek på mail > eller tlf. 5195 7740, hvis din kommune er interesseret i at komme på kortet med jeres klimatilpasningsløsninger og bidrage til, at skolerne får mulighed for at arbejde med virkelighedens klimatilpasning.

Anita kan også sende jer InDesign-skabeloner til plancher og eksempler på færdige plancher til inspiration.

Hvem står bag

Forløbene er udarbejdet af udviklings- og besøgscentret Naturvidenskabernes Hus som en del af projektet Generation Klima i samarbejde med en række partnere, heriblandt Friluftsrådet, Astra og DANVA samt VandPlus-kommunerne Viborg, Gladsaxe og Solrød. Projektet er støttet af Realdania og Miljøstyrelsen.