SKYBRUD, SIKRING OG FORSIKRING

Danmarks ejendomme er udfordrede. Vores klima er under forandring, hvilket betyder, at vi må tilpasse vores ejendomme til de øgede regnmængder og ekstreme vejhændelser.

Det kan være dyrt ikke at sikre sig, når kloakkerne flyder over, kældrene står under vand, og der fosser ildelugtende vand ud på vejene.  Oversvømmelserne kan give store skader på både indbo og bygninger.

Vi kan sikre vores ejendomme og ejendele, uden at det koster en formue, og hvis vi forsikrer os rigtigt, er der også hjælp at hente, hvis uheldet alligevel skulle være ude.

Tjek om jeres ejendom er i farezonen

Kommuner og vandselskaber skybrudssikrer i disse år de steder, hvor der er størst risiko for oversvømmelser. De har udarbejdet klimatilpasningsplaner og kender til de områder, der er specielt udsatte. Du kan kontakte din kommune, for at høre hvordan det står til med din ejendom. Nogle kommuner har lagt centrale risikokort ud på deres hjemmesider under klimatilpasningsplaner.

Uanset om din ejendom ligger i et risikoområde eller ej, kan det være en god idé at sikre sig mod oversvømmelse.

Hvordan dækker erhvervsforsikringen til boligforeninger?

Boligforeninger skal have en bygningsforsikring og en løsøreforsikring. Begge forsikringer dækker ved voldsomt skybrud, der defineres som en nedbørsmængde fra 1-2 mm i minuttet inden for en kort periode,  eller en større nedbørsmængde (30 mm  eller mere) over 24 timer.

Bygningsforsikringen dækker udbedring af skaden på bygningen, mens løsøreforsikringen dækker skader på løsøret, der er opbevaret efter de anvisninger som dit forsikringsselskab udpeger. Hvad angår forebyggelse og udbedringstiltag – det vil være en individuel dialog med hver enkelt kunde.

Forsikringerne dækker skade, der er opstået under et voldsomt skybrud, hvor vandet ikke kan komme væk og oversvømmer ejendommen. Det kan være, afløbet ikke kan tage alt vandet, eller det stiger op gennem afløbsriste i gulvet. Begge dele er udtryk for, at kloakkerne ikke kan følge med. Det er afgørende for forsikringen, at afløbsledningerne er normalt dimensionerede og intakte.

Hvor finder jeg mere viden om klimasikring af vores ejendomme?

Hvis du vil vide mere, om hvordan du får en klimaklar bygning kan du gå ind på

Hvad kan jeg gøre?

Meget af det, du kan gøre for at sikre din ejendom og værdier, inden varslet kommer, er en del af bygningens almindelige vedligehold.

Terrænet rundt om ejendommen

Ligger bygningen

 • i et hul,
 • i den retning, vandet strømmer, eller
 • med fald ind mod bygningen,
  kan man enten holde vandet væk (ændre fald eller udføre spærrer/ små dæmninger) eller lede det udenom bygningen (for eksempel gennem render eller grøfter).

Bygningsdele

 • Vær sikker på at tagrender, udendørs riste og afløb ikke er stoppet til af blade og snavs og rens sandfang mindst én gang om året. Tilse også eventuelle køkken- eller rensebrønde jævnligt og rens dem, hvis de begynder at stoppe til.
 • Sørg for at tætne eller lukke lyskasser for at undgå at vand trænger ind,
 • Undersøg om dine døre, vinduer og tage er tætte, og at der ikke er sprækker i ejendommens fundament.
 • kælderen kan du:
  • sætte høj sokkel på eventuelle hårde hvidevarer, vaskemaskiner og anden opbevaring, så dine ejendele ikke står direkte på et kældergulv, hvor vandet kan nå det. Vær opmærksom på, at soklen ikke kan suge vand op fra et oversvømmet gulv og derved beskadige ejendele.
  • undgå fugtsugende materialer i kælderen – både på gulve og vægge. Læg for eksempel flisegulv i stedet for trægulv.
  • have eventuelt sandsække stående, så du let kan sikre kælderskakte eller indgang fra terræn.
  • hæve eventuelt kantstenen til kælderen eller sæt et vandtæt skot foran kælderdøren.
  • installer højtvandslukke i afløb og få det efterset mindst én gang årligt – begge dele skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Når skybruddet kommer:

 • Luk vinduer og døre.
 • Læg sandsække ved kælderskakt og indgange fra terræn.
 • Sluk alle elektriske installationer, der risikerer at komme i kontakt med vand.
 • Med højtvandslukke:
  Tjek om højtvandslukket fungerer, hvis du har et, og brug ikke toilet, vask, vaskemaskine eller opvaskemaskine.
 • Uden højvandslukke:
  Dæk afløbet med et stort stykke plast, læg en plade ovenpå og noget tung, gerne en sandsæk, øverst.
 • Stop en plasticpose fyldt med stof ned i toiletterne og læg en sandsæk eller andet tungt oven på låget. Så kan du forhindre, at der stiger kloakvand op den vej.

CASE:

En kælder uden vand og en krone tjent

Andelsforeningen A/B Tinghøjvej 2-10 i Søborg blev frygteligt ramt under et af de store skybrud for et par år siden. Kloakkerne kunne ikke klare presset fra tagvandet, der pressede en blanding af regnvand og spildevand op gennem afløbene i gulvet og oversvømmede kælderen.

Vejen til en tør kælder

”Efter det var vores første tanke at installere en ventil og pumpe ud til hovedledningen, så vandet ikke kunne presses tilbage i vores kælder,” fortæller Peter Klingenberg, der er formand for andelsforeningen. ”Vi kontaktede firmaet Gregersen Regn og Klima, der mente vores vandselskab, Nordvand, ville finansiere en løsning, hvis vi nedsivede regnvandet fra taget gennem en faskine. Vores område er nemlig omfattet af kommunens klimatilpasningsplan.”

Nordvand arbejder tæt sammen med Gladsaxe Kommune og var helt indstillet på at finansiere en lokal afledning af regnvand (LAR-løsning), for at forhindre, at regnvandet nåede frem kloakken. Første skridt var at få taget nedsivnings- og jordbundsprøver for at konstatere, om det overhovedet var muligt at nedsive regnvandet, og om der lå en eventuel forurening på ejendommen, så kommunen ikke kunne godkende nedsivning.

Alt så rigtigt ud, og faskinen blev dimensioneret til at tage det, der kaldes en 50-års regnhændelse, hvilket vil sige et voldsomt regnvejr, der statistisk set kun optræder én gang hvert 50. år. Ved en 100-års regnhændelse har kommunen godkendt, at det vand, faskinen ikke kan tage, løber ud til Søborg Hovedgade.

”Siden vi fik faskinen sidste sommer, er den blevet testet et par gange og til vores store glæde har kælderen holdt tør. Det er vist ikke for meget at sige, at vi er begejstrerede!” Peter Klingenberg understreger, at der er lagt penge til side til pumper og højtvandslukker, men det har endnu ikke været nødvendigt at installere det.

Fordi Andelsforeningen Tinghøj afleder deres regnvand, kan forsyningen betale deres tilslutningsbidrag til kloakken tilbage til foreningen. Peter Klingenberg trækker lidt på smilebåndet: ”Selvom hele regnskabet endnu ikke er helt færdigt, kan vi se, at vi har tjent en krone på at aflede vores regnvand!”

Hav styr på forsikringerne!

Da skaden skete, og kælderen blev oversvømmet, trådte Tinghøjs forsikringsselskaber til. Andelshavernes egne indboforsikringer dækkede de ødelagte ejendele i kælderen og her har de oplevet forskelle i, hvor meget der blev dækket. Nogle selskaber stiller krav til sikring, så derfor har deres nye løsning også stillet andelshaverne bedre i fremtiden.

Der var ingen skader på ejendommen, og den affugtning, der skulle til i kælderen blev dækket af foreningens egen ejendomsforsikring.

Peter Klingenberg er ikke i tvivl om, at det er vigtigt at have styr på forsikringerne både set ud fra hele ejendommen og ud fra den enkelte andelshaver.