På denne halve temadag undersøger vi, hvordan kommunernes planlægning kan bruges til at stille krav om klimatilpasning. Hvilke bestemmelser kan man stille i lokalplaner i forhold til klimatilpasning? Hvilke bestemmelser hører bedre hjemme i en spildevandsplan? Og hvordan skal og kan bestemmelserne håndhæves? Hvorfor er nogle vilkår gode og andre dårlige for byudvikling eller byggeprojekter? Og hvilken interesse har vandselskaberne i lokalplanen?

Der vil være indlæg fra Horten om i hvilke planer, der kan stilles vilkår om hvad og konkrete eksempler fra to kommuner på krav, der virker og ikke virker i kommunal planlægning. Desuden vil Land Development A/S, der udvikler byggegrunde i dialog med kommuner, samt Frederiksberg Forsyning tage et blik udefra på krav i og samarbejde om den kommunale planlægning inden for klimatilpasning.

Se programmet her.

Tilmeld dig senest fredag 3. november til Ivar Rosendal på ivarrj@gladsaxe.dk eller 39 57 59 33.