Ingeniør Thomas Sørensen bød os velkommen i DANVAs 4 år gamle Vandhus. Det blev til en både morsom og lærerig gennemgang af, hvordan husets afledning af regnvand blev til.

Udgangspunktet for den lokale afledning af regnvand var, at DANVA ønskede at demonstrere forskellige LAR-løsninger og inspirere andre til lokal afledning af regnvand. De grundlæggende principper for løsningerne har været, at vandet skulle være synligt og strømme uden brug af elektricitet, løsningerne skulle være enkle  og samtidigt mangfoldige.

Tilbage til første spadestik

Thomas Sørensen tog os tilbage til dengang det gik op for byggeledelsen, at de havde en udfordring. Som han sagde: ”Vi stod oppe i en lift og så ud over grunden, da vi holdt første spadestik. Og UPS! Hvad skal vi gøre med regnvandet?”

Det blev begyndelsen på en lidt ustruktureret proces, der i dag fremstår som en helhedsløsning – også på LAR i Danmarks hjemmeside: http://www.laridanmark.dk/vandhuset-i-skanderborg-demonstration-af-lar-loesninger/om-ideen/30210,2.

Nedsivning kræver overblik

I begyndelsen af byggefasen blev det konstateret, at undergrunden var velegnet til nedsivning, og da arbejdet med fundamentet til huset blev forsinket, blev entreprenøren sat til at nedgrave en stor faskine.

Det viste sig dog senere, at byggegrunden lå lige indenfor indvindingsoplandet til vandværket nede i Skanderborg, og det derfor ikke var muligt at få tilladelse til at nedsive regnvand fra mere end 20 parkeringspladser. Den er til gengæld rigelig stor. Regnvandet fra de øvrige parkeringspladser udledes til kommunens regnvandsledning, som løber ud umiddelbart på den anden side af skel.

Hvad gør man så?

Nu var gode råd mere end velkomne. Byggeriet var i fuld gang, og der skulle derfor handles hurtigt.

Et møde blev sat op, og en lang række løsningsforslag kom på bordet. De omfattede bl.a. våde og tørre regnvandsbassiner, permeable belægninger, drænrør, opstuvningsbassin på p-plads, grønt tag, vandudspyr til tagvand,  render i beton og granit og vandbede.

Det hele blev sat sammen i en plan, der førte tagvandet og regnvand fra de 20 parkeringspladser igennem ovennævnte anlæg hen til den store faskine under parkeringspladsen.

Synlige løsninger med finurlige detaljer

På vores tur rundt om bygningen fik vi vist de interessante og til tider finurlige deltaljer, som man ellers ikke umiddelbart ville se.

I dag fremstår løsningerne som et hele. Det kan ikke ses, at vandudspyren – en aluminiumskonstruktion, der sender tagvandet ud i frit fald  fra første sals højde – i virkeligheden skabte problemer, når det var frost. Udspyren fik flotte istapper, men isen akkumulerede sig, så det var vanskeligt for vandet at strømme, når det begyndte at tø. I dag har Vandhuset fået en ekstra elektrisk anordning, der smelter istapperne, så sneen kan få lov til at smelte og løbe ud i bassinet nedenfor udspyren.

Vandspyr

Vandudspyr

Regn- eller vandbedene er sammen med udspyren noget af det mest karakteristiske ved Vandhuset. De er i niveauforskelle og leder tagvandet videre via betonrender til regnsøen og videre til faskinen. Undervejs bliver vandet renset. Beplantningen i vandbedebe viser tydeligt, at nogle planter lever bedre med kombinationen af tørke og fodbad. Den øverste parkeringsplads har permeabel belægning, som regnvandet trænger igennem. Under belægninger er et drænrør, der opsamler vandet og leder det videre til søen.

Regnbede foran Vandhuset

Vandbede foran Vandhuset

Regnvandssø med åkander

Regnsø med åkander

Vandhusets skur har fået  grønt tag. Det var for sent at lægge grønt tag på hovedhuset, da alle konstruktionsberegninger var færdige, da ideen blev præsenteret. Til gengæld kan det grønne tag beundres fra Vandhusets kantine.

Læringen kommer i takt med at problemerne løses

Som det kan ses i Thomas Sørensens fine præsentation, Vandhusets regnvandshåndtering, har Vandhuset levet op til sine principper om, at vandet skulle være synligt og strømme, løsningerne skulle være enkle og samtidigt mangfoldige.

Det var forfriskende at høre om hovsa-udfordringerne, om hvad der var svært, og om hvordan problemerne blev løst hen ad vejen. Det var både lærerigt, inspirerende og dejligt underholdende.

Fra Skanderborg gik busturen videre over til klimabyen Middelfart.