Der var god stemning, energi og dynamik da politikere, borgere, teknikere og embedsmænd var samlet til workshop om et nyt værktøj til brug for beslutningsprocesser. Workshoppen var arrangeret af Forsikring & Pension og KLIKOVAND

Fredag 20. februar var godt 25 personer samlet for at hjælpe KLIKOVAND og Forsikring & Pension med at konkretisere indholdet af det nye værktøj. Opgaven var at finde frem til, hvem der skal bruge det, hvordan det skal bruges og ikke mindst, hvem der skal sætte det hele sammen til en platform, som alle målgrupper let kan bruge.

Der var lagt op til et stramt program for både formiddag og eftermiddag, da vi som arrangører hav-de meget, vi gerne ville opnå med dagen. Vores facilitator Bettina Elbæk Pedersen styrede os med sikker hånd gennem dagen.

Hvad er produktet?

Første del af workshoppen havde fokus på produktet. Her fik vi klare indikationer fra vores deltagere, hvad de tænkte om vores idé om et beslutningsstøtteværktøj.

Det kom blandt andet frem, at set ud fra et borgerperspektiv er resultatet i sig selv ikke det vigtigste. Processen og forståelsen af forskellige klimatilpasningsløsninger har meget stor betydning.

Politikere så muligheder i værktøjet, som omdrejningspunktet for en dialog, ikke kun mellem dem og embedsværket men også mellem dem og lokalforeninger og borger. Endvidere så politikerne mulighed i at kunne visualisere konkrete løsninger, der helt sikket kunne fremme en fælles forståelse.

Hvem bidrager?

Anden del af workshoppen blev kaldt projektets rejsegilde. Det var her vi skulle omsætte alle formiddagens input og få sat dem i system. Endvidere skulle vi også finde ud af, hvem der ville bidrage til projektet frem mod en prototype.

Da vi gik hjem fredag eftermiddag, stod det klart, at Dansk Hydraulisk Institut (DHI), Teknologisk Institut (TI) og Tyréns så muligheder for et offentligt-privat samarbejde. Københavns Kommune havde også en stor interesse i perspektiverne med borgerinddragelse.

Tidsperspektiv

Vi har nu planlagt et møde med afsæt i workshoppen og de positive tilkendegivelser. På det møde skal vi diskutere et kortfattet projektkoncept og finde frem til en finansieringsmodel. Forsikring & Pension og KLIKOVAND har store forventninger til projektet og håber på bred opbakning.

Forsikring & Pension og KLIKOVAND vil løbende skrive nyheder om projektets udvikling. Vores mål er at have en prototype klar omkring sommerferien.