Partnerskabet Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og Realdania er i fuld gang med at realisere visionen om at gøre KlimaByen i Middelfart til et nationalt og internationalt eksempelprojekt på, hvordan klimatilpasning kan bruges som en løftestang til at udvikle en bedre og smukkere by – en by, der er grønnere og sjovere at være i.

Samtidigt – også i KlimaByens projektområde – har Middelfart Kommune og Haveselskabet anlagt 7 regnhaver i forbindelse med projektet ditRegnvand.

Et ambitiøst projekt i udvikling

Vores studietur tog os først til Middelfart Spildevand, hvor projektleder for KlimaByen, Helle Baker Norden fortalte om det ambitiøse og meget spændende projekt, der handler om at skabe byudvikling gennem klimatilpasning.

Projekt KlimaByen, der har et budget på 76,4 mio. kr. løber fra 2013 til 2017, hvor et 45 hektar stort område omkring Kongebrovej skal være omdannet til et klimatilpasset kvarter til glæde for borgerne. Forskellen på det højeste og laveste punkt i projektområdet er 38 meter.

Den historiske bydel og byens ældste havneafsnit ligger lavest, hvilket er en særlig udfordring i forhold til klimasikring af området. Altså er der et stort behov for at få borgernes hjælp med at afkoble regnvandet i boligområderne ovenfor.

Regnhaverne, som vi var ude at se bagefter Helle Baker Nordens præsentation, står færdige nu og virker som inspiration for alle både i og udenfor Middelfart.

Vejen frem til projektets implementering rummer vidensindsamling, omfattende inddragelse af borgere og andre interessenter, arkitektkonkurrence, detailprojektering og anlæg.

Stor kompleksitet og flere formål

Alt imens vi sad og spiste en frokostsandwich, fortalte Helle Baker Norden levende om kompleksiteten i projektet. Regnvandet skal ikke blot håndteres på overfladen, det skal også være med til at skabe multifunktionelle byrum og grønne anlæg, der bidrager med nye kvaliteter i byen.

Derudover skal klimatilpasningsløsningerne kunne mere og andet end at se smukke ud, og det er væsentligt at de skal fungere både med og uden regnvand. Byen skal tilføres nye kvaliteter i form af attraktive og vedkommende by‐ og boligmiljøer.

Det er helt centralt, at lokale interesser er en del af løsningerne, så derfor skal projektet udføres i netværk mellem kommunale forvaltninger, forsyning, borgere, det lokale erhvervsliv, foreninger og andre interessenter.

Status og konkurrencens vinder

Lige i øjeblikket er de prækvalificerede teams i gang med første fase af selve arkitektkonkurrencen. I november afgøres, hvem der går videre til fase 2, og vinderprojektet offentliggøres 26. marts 2015.

Du kan se Helle Baker Nordens præsentation hér: Byudvikling gennem klimatilpasning.

Læs mere om KlimaByen og tilmeld dig evt. KlimaByens nyhedsbrev på http://www.klima-byen.dk/.

KlimaByen er også at finde på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/5121135?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1411065994112%2Ctas%3Aklimabyen%2Cidx%3A1-1-1

De smukke regnhaver

Dan Gabriel Jensen fortalte engageret om projektet ditRegnvand, der tager udgangspunkt i, at private haveejere er med til at aflaste kloaknettet ved at afkoble deres regnvand fra kloakken. Udviklingsprojektet omfatter udover demonstrationshaverne omfattende borgerinddragelse, en landskampagne ditRegnvand inklusive en TV-programserie, dialogkampagne og et kommunalt klimaværktøj.

Afkobling kan give bedre økonomi en separatkloakering

Den omhyggelige proces med omfattende borgerinddragelse har ført små mirakler med sig på en villavej i Middelfart. Der er både de helt store og ambitiøse haveprojekter og de mindre og nemmere løsninger. Fælles for alle, der har været med, er, at de har fået 40% af tilslutningsafgiften tilbage og selv har afholdt udgifterne til deres haveanlæg.

Dan Gabriel Jensen påpeger, at skulle regnestykket gøres op, ville en separatkloakering koste mellem 40.- og 50.000 kr. mens en regnhave ligger på ca. 35.000 kr., minus de 23.000, som haveejeren får tilbage i form af  tilslutningsafgiften. Altså en væsentlig besparelse og merværdier.

Borgerne skal føle ejerskab og ansvar

Dan Gabriel Jensen lagde stor vægt på selve inddragelsen. Uden den var projektet slet ikke lykkedes i samme målestok. Han understregede, hvor vigtigt det er at møde borgerne, hvor de er, i det han kalder værdibaseret borgerinddragelse.

Det indeholder blandt andet, at borgerne kommer på banen med, hvad der skaber værdi for dem og deres viden om vandets vej i deres område eller deres egen have.  På den måde kommer de til at føle ejerskab overfor projektet og ansvar for, at det lykkes.

Projektet har været et samarbejde mellem Haveselskabet, Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og NIRAS. Projektet er finansieret af Villumfonden.

Se Dan Gabriel Jensens præsentation hér Regnhaver – Intelligent brug af regnvand og læs om projektet på http://haveselskabet.dk/ditregnvand.

Så kom vi på græs

Så blev vi sluppet løs i de smukke regnhaver i Middelfart, og vi nåede at se tre af dem. De har hver især deres titel, såsom den nemme, den skjulte, den ambitiøse, den praktiske og den umulige. Ejerne var nogle steder hjemme og kom ud og svarede på nogle af de mange spørgsmål, vi naturligvis havde. Det var en stor oplevelse og inspirerende på flere måder.

En fin fordybning med bålplads

En fin fordybning med bålplads

Endnu smuk regnhave

Endnu smuk regnhave

Fra Middelfart tog vi videre til Odense, hvor vi havde fået mulighed for at besøge en nyanlægt større LAR-løsning og en alternativ villavej.