Klimatilpasning kan være et følelsesladet emne for mange, der er blevet berørt af oversvømmelser og vand i kælderen. Det er til at tage at føle på, når klimaet arter sig ekstremt. Projektet KLIKOVAND ønsker at skabe en debat om klimatilpasning ved at give plads til forskellige vinkler og synspunkter fra professionelle og markante aktører på området. Vores blog sætter bl.a. fokus på teknik, økonomi, politik, tværgående indsatser, myndigheder, borgere og virksomheder.

Projektet KLIKOVANDs navn står for Klima, Kommuner og Vand. Det bygger på et stærkt fagligt samarbejde mellem størstedelen af kommunerne og forsyningsselskaberne i Region Hovedstaden.

Myndighedsrollen, behovet for innovative løsninger og politisk velvilje

I vores sidste nye blogindlæg sætter konsulent i Kommunernes Landsforening, Niels Philip Jensen, lys på kommunernes rolle som myndighed i klimatilpasningen. Ugen inden, udtrykte professor Marina Bergen Jensen et ønske om, at klimatilpasning i Danmark kommer til at ske i form af synlige løsninger, der er integreret i byens overflade. Det skulle ske gennem geniale nyfortolkninger og i et bredt samarbejde mellem alle aktører. Hun understreger behovet for politikere, der tør efterspørge sådanne løsninger.

Marina Bergen Jensen tog over fra by- og miljødirektør Philip Hartmann, Gladsaxe Kommune, og direktør Carsten Nystrup, Nordvand. De understregede, hvor vigtigt det er at samarbejde om klimatilpasning. De hilser samtidig regeringens forslag til de nye betalingsregler for forsyningsselskaberne velkommen. Forslaget åbner for, at forsyningsselskaber kan anlægge løsninger over jorden i stedet for udelukkende underjordiske løsninger.

Men de advarer samtidigt om, at forslaget indebærer, at forsyningsselskaberne kun kan afskrive disse overjordiske anlæg over spildevandstaksten det følgende år i stedet for ud fra levetid efter pris- og levetidskataloget. De er bekymrede for, at forsyningerne nok vil vælge de dyrere traditionelle løsninger under jorden for at kunne afskrive over længere tid og dermed holde en stabil takst. De tre indlæg kan læses her

Markante nøglepersoner og institutioner blogger

Blandt vores kommende bloggere finder vi direktør for KE, Lars Therkildsen, der også er formand for DANVA, lektor ved DTU, Karsten Arnbjerg-Nielsen og afdelingsleder Mogens Bjørn Nielsen fra Århus Kommune.

Derudover får vi indlæg fra Naturstyrelsens Task Force for Klimatilpasning, Teknologisk Institut og Ingeniørforeningen, IDAs, tovholder for deres klimatilpasningsstrategi, Ole Mark.
Vores ønske er, at så mange som muligt vil benytte sig af lejligheden og deltage i at udveksle meninger og erfaringer åbent, frit og sobert. Vi har brug for at videregive erfaringer og viden og skabe opmærksomhed om klimatilpasingens udfordringer og løsninger.

KLIKOVAND: Stærkt samarbejde om klimatilpasning

Projektet KLIKOVAND er sat i søen for at sikre, at vi håndterer udfordringerne fra klimaforandringerne effektivt og økonomisk hensigtsmæssigt sørger for, at skybrud fremover bliver håndteret langt bedre end i dag.

Kernen i vores arbejde er at indsamle og dele viden og erfaringer med hinanden og med andre udenfor KLIKOVANDs deltagerkreds. Arbejdet giver os en indsigt i, hvor der mangler at blive gjort noget mere eller andet, og vores mål er derfor også at gøre noget ved disse mangler eller udviklingsmuligheder.

Hvis du vil vide mere om KLIKOVAND og vores arbejde, er du meget velkommen til at kontakte Projektleder Kristoffer Amlani Ulbak på direkte telefon 39 57 58 88 eller e-mail: kulbak@gladsaxe.dk.