Hvordan kan de forvaltningsmæssige og politiske beslutningsprocesser for klimatilpasning gribes an, og hvordan vælger man modelværktøjer til at udarbejde risikokort. Det var nogle af de spørgsmål deltagerne fik svar på til temaformiddagen 13. juni arrangeret af KLIKOVANDs arbejdsgrupper for kompetenceløft og beslutningsstøtte.

Formiddagen blev indledt en kort præsentation af hvad der rør sig i KLOKOVAND lige nu. Her kom Martin Moneaux, projektleder for Kompetenceløft, blandt andet ind på status for de fire spor under KLIKOVAND, og hvordan de komplementerer hinanden. Endvidere kom Martin ind på de nye funktionaliteter på KLIKOVANDs hjemmeside.

Roskilde Kommunes planproces

Efterfølgende førte Niels Skov Olsen fra Roskilde Kommune os gennem deres planproces i forbindelse med tilblivelsen af deres klimatilpasningsplan. Her kom han blandt andet ind på de udfordringer det var at være blandt de første på banen med en klimatilpasningsplan, når lovgrundlaget fra Naturstyrelsens side ikke var færdigt.

Et pædagogisk værktøj

Efterfølgende tog Troels Christiansen fra COWI over og gennemgik det nye modelværktøj, som de og beslutningsstøttegruppen har udarbejdet. Værktøjet er særdeles pædagogisk og giver et hurtigt overblik over de fordele og ulemper, der er ved de forskellige modeller alt efter, om man er en kommune ved kysten, er en landkommune eller en bykommune. Du kan se værktøjet hér.

Efter gennemgangen af værktøjet fortsatte Nina Caspersen, projektleder af Beslutningsstøttegruppen om, hvordan værktøjet så kunne bruges i praksis, og hvordan man kunne få det til at spille sammen med den politiske beslutningsproces.

Seminar, 13. juni

 

Planer for mere kompetenceløft i KLIKOVAND-regi

Afslutningsvis fortalte Martin Moneaux, projektleder for Kompetenceløft om, hvilke tanker arbejdsgruppen havde for fremtiden, og hvordan kompetenceløft handler om mere end kurser og temadage.

Gennem hele formiddagen var der rig spørgelyst, og deltagerne bød ind men konkrete problemstillinger og erfaringer. Samlet set var dagen en succes som lagde op til mere erfaringsudveksling og dialog.