Vis vejen frem 24. august: En klimagruppe under grundejerforeningen GF Øresund tog initiativ til at integrere klimatilpasning, da vejene alligevel skulle renoveres med ny asfalt. Resultatet er nye, spændende byrum, som har 100 % opbakning fra grundejerne.

Kom og hør om en helt unik proces, hvor klimatilpasningsprojektet er født, styret og gennemført af borgere. Grundejerne vil fortælle om de muligheder og udfordringer, de har mødt på deres vej og hvorfor klimatilpasningsprojektet lykkedes hos dem. Grundejerforeningen ønsker at være til inspiration for både andre grundejerforeninger og kommuner og forsyninger, så flere private ser mulighederne ved at lave blå/grønne løsninger.

Derudover vil Københavns Kommune og MT Højgaard fortælle om projektet og samarbejdet, når det er borgere, som er bygherre.

Projektet fremvises 24. august, kl. 15-17. Adresse: Prøvestens Allé, 2300 København S

Du kan læse mere om projektet og de andre vejprojekter i kataloget Vis vejen frem >. Brug kataloget til at planlægge din tur rundt til de forskellige klimatilpasningsprojekter og gem det, så du senere kan vende tilbage og få inspiration til arbejdet med klimatilpasning.

Vi håber at se mange på vejene.

Vejprojektet bliver gennemført i sommeren 2017.

Vis vejen frem er arrangeret af KLIKOVAND/Task Force i samarbejde med Forsikring & Pension – og de mange kommuner, forsyninger og private, der viser løsningerne frem.