Siden februar har Teknologisk Institut og Skovskolen uddannet to nye hold Regnvandskonsulenter. Dermed har grundejere endnu bedre muligheder for at få et grønt udbytte af deres regnvand, når de ringer til deres lokale kloakmester eller anlægsgartner.

Kursets formål er at give kloakmestre og anlægsgartnere viden og værktøjer, så de kan etablere grønne løsninger til håndtering af regnvand. Det har et højt fagligt niveau og lægger vægt på, at deltagerne samarbejder på tværs af fag og får indblik i hinandens kompetencer. Det er udviklet af KLIKOVAND i et tæt samarbejde med Skovskolen, Teknologisk Institut, Danske Kloakmestre og De Grønne Kloakentreprenører.

Kurset er blevet til, fordi der er et stigende behov for, at de professionelle kan udføre flere typer af regnvandsløsninger. Især grønne kreative regnvandsløsninger, der giver liv i haven. Samtidig kan regnvandsløsninger, hvor vandet er synligt på terræn, give en fordampning af vandet og minimere nedsivning, hvor der ikke er så gode nedsivningsforhold.

Hvad betyder kurset for kommuner og vandselskaber?

Mange kommuner har det som en indsats i sin klimatilpasningsplan at bane vejen for grønne regnvandsløsninger hos borgeren. Kurset gør det muligt for anlægsgartnere, kloakmestre og andre professionelle at få en øget viden om netop den type løsninger.

I Gladsaxe Kommune har de den udfordring, at en stor del af kommunen ikke er egnet til traditionel nedsivning med faskiner, da der på sigt kan blive problemer med højt grundvandsspejl.

”Men vi vil samtidig gerne have, at borgerne stadig afkobler deres tagvand, så vi får mindre belastning på kloaksystemet. Med kurset håber vi, at flere af de professionelle bliver bedre rustet til at rådgive og anlægge blå og grønne løsninger på overfladen, hvor fordampningen er større. Det vil også bidrage til et mere grønt præg i byen til gavn for borgerne samt dyre- og plantelivet”, siger Kathrine Stefansen, Teamleder i Gladsaxe Kommune.

Vi kan tilføje, at KLIKOVAND får mange henvendelser og spørgsmål vedrørende drift af LAR-anlæg og vi er derfor ved at undersøge mulighederne for at lave et yderligere kursus om netop drift og vedligehold af LAR-anlæg. Målgruppen for kurset ville være driftsfolk hos vandselskaber og kommuner, viceværter i boligselskaber eller andre der arbejder med drift af LAR-anlæg.

Se en præsentation af regnvandskonsulentkurset i denne korte video.

Kloakmestre og anlægsgartnere kan tilmelde sig på Teknologisk Institut og Skovskolen.

De to første kursushold i februar og april 2016 har været udsolgt. Næste hold starter i september 2016.

IMG_1528