KLIKOVAND har i samarbejde med Skovskolen, Teknologisk Institut, Danske Kloakmestre og De Grønne Kloakentreprenører udarbejdet et nyt kursus om grønne løsninger til håndtering af regnvand.
Kurset er blevet til, fordi der er et stigende behov for, at de professionelle kan udføre flere typer af regnvandsløsninger. Især grønne kreative regnvandsløsninger, der giver liv i haven. Samtidig kan regnvandsløsninger, hvor vandet er synligt på terræn, give en fordampning af vandet og minimere nedsivning, hvor der ikke er så gode nedsivningsforhold.

Kurset forgår på henholdsvis Teknologisk Institut og Skovskolen.

Første kursushold i februar og marts 2016 er udsolgt, og der er oprettet ekstra hold i april og oktober 2016.

LAR-uddannelse logo_2