– klæder dig på til at tage kompetente beslutninger funderet i den nyeste viden inden for klimatilpasning.

 
Bliv klar til fremtidens klimamæssige udfordringer med Teknologisk Instituts uddannelsesforløb, som giver en bred viden om planlægning, samt et overblik af design og praktisk udførelse af projekter indenfor klimatilpasning og skybrudssikring, samt Lokal Afledning af Regn (LAR).

Bred uddannelse i 12 moduler
Uddannelsen består af 12 moduler over seks intensive dage, som afholdes af 3 x 2 dage i foråret 2014. På hvert modul bliver du udfordret til at nå målet for uddannelsen – at få overblik over løsninger indenfor klimatilpasning, skybrudssikring og Lokal Afledning af Regn (LAR).

Uddannelsen afsluttes med fremlæggelse og ekstern evaluering af afsluttende opgave.

Uddannelsesforløbet omhandler blandt andet:

 • Opstilling af de overordnede problemstillinger i forhold til klimatilpasning
 • Hvad er begreberne hverdagsregn, dimensionsgivende regn og skybrud
 • Hvad er LAR og hvornår er det relevant
 • Lovgivning og forundersøgelser og praktisk gennemførelse af LAR
 • Faskiner og bassiner– Gennemgang af Rørcenter-anvisning 009 og 016
 • Regnbede (både i haver og på veje) og nedsivning på overfladen
 • Grønne tage, permeable belægninger og anlæg til genbrug af regnvand
 • Rensning af overfladevand: Hvad skal der renses for?
 • Introduktion til den nyeste forskning indenfor klimatilpasningsløsninger 
 •  Skybrudssikring af ejendomme – Gennemgang af Rørcenter-anvisning 020 samt metoder til renovering af afløbssystemer
 • Kælderoversvømmelser – Gennemgang af Rørcenter-anvisning 021
 • ½ dags ekskursion til Lindevang, Krogebjergparken, Trekroner mfl. 
 • Drift- og vedligehold af LAR-anlæg herunder økonomi i LAR-anlæg i forhold til traditionelle løsninger
 • Gennemgang af projektopgave i klimatilpasning, som kursisterne skal udarbejde som en del af kurset

Målgruppe
Teknologisk Instituts uddannelsen henvender sig primært til medarbejdere i kommunernes forvaltninger herunder driftsmedarbejdere samt forsyningsselskaber og rådgivere, der arbejder med klimatilpasning.

Udbytte
Uddannelsen klæder dig på til at tage kompetente beslutninger funderet i den nyeste viden inden for klimatilpasning ved at give dig:

 • Detaljeret viden om løsninger til klimatilpasning
 • Opbygning og dimensionering af LAR-anlæg, samt økonomiske overslag
 • Skybrudssikring af bygninger
 • Indsigt i problemstillingerne omkring vandkvalitet og rensning af regnvand

Læs mere om uddannelse og tilmelding på Teknologisk Instituts hjemmeside her.