Hjem>NYHEDER>Blogstaffetten
Blogstaffetten2019-01-14T12:39:25+01:00

BLOGSTAFETTEN

BLOGSTAFET 3 – 2017

Klimatilpasning kan ikke vente

Blog nr. 19, 9. maj 2018 Af Søren Egge Rasmussen, ordfører for klima, energi, landbrug, fødevarer, fiskeri og bolig for Enhedslisten Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten. Foto: Steen Brogaard Klimaændringerne er i dag en realitet, som blandt andet kommer til udtryk i voldsommere vejr, herunder hyppigere og voldsommere skybrud, der hurtigere end ventet lægger pres på de kommunale spildevandssystemer. Desværre er indsatsen for at forberede Danmark på de uundgåelige [...]

onsdag, 9. maj, 2018|

Kysternes historiske chance

Blog nr. 18 - 20. april 2018 Af Marco Berenthz, Partner i NORRØN, Architect MAA  Kysterne er Danmarks vartegn! Hvor Sverige har skovene, Norge har fjeldene og Finland har søerne - så er Danmarks største rekreative aktiv den danske kyststrækning. Derfor skal vi bruge den klogt! De danske havnebyer står overfor en enorm udfordring i de kommende år. En enorm udfordring men også samtidig en opgave med enormt potentiale til [...]

fredag, 20. april, 2018|

Samarbejde og erfaringsudveksling – vejen til en klimaberedt region

Blog nr. 17 - 12. april 2018 Af Marie-Louise Sune Andersen, Hillerød Forsyning, Michael Øllgaard, Egedal Kommune, og Nina Caspersen, Lyngby-Taarbæk Forsyning. Idéen til KLIKOVAND blev født af en tanke om, at klimatilpasning er en regional problemstilling, der kræver videndeling og samarbejde på tværs af kommunegrænser. Det skete helt tilbage på Region Hovedstadens erhvervskonference i 2008. KLIKOVAND blev til med kommuner og vandselskaber som drivende kræfter i et efterhånden stærkere [...]

torsdag, 12. april, 2018|

Fortsættelse af innovationsnetværket for klimatilpasning ’Vand i Byer’

Blog nr. 16 - 13. marts 2018 Af Birgitte Hoffmann, AAU og Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut Meget vand er løbet under broen Vand i Byer har nu eksisteret siden 2010. I den periode har spildevandshåndteringen undergået en radikal omstilling, så vi ikke længere kun arbejder med underjordiske og ’usynlige’ vandløsninger. I den første netværksperiode lykkedes det at sætte den overfladebaserede klimatilpasning på dagsordenen og i den anden periode er vi [...]

tirsdag, 13. marts, 2018|

Hverdagslivets klimapraksis – borgerne i klimatilpasningen

Blog nr. 15 - 22. februar 2018 Af: Finn Kjær Jensen, adm. direktør i den antropologiske rådgivningsvirksomhed Gemeinschaft Fra at være beliggende i vores opmærksomheds yderkvarterer har klimaet de senere år fået social fylde, det vil sige er blevet et anliggende, vi taler om, og som de fleste borgere skal forholde sig til, på den ene eller den anden måde. I forbindelse med udviklingen af samvejr.dk, en digital platform for borgerinddragelse [...]

torsdag, 22. februar, 2018|

Mere merværdi i klimatilpasningen!

Blog nr. 14 - 6. februar 2018 Af: Michael Nørgaard, Projektleder, Dansk Byplanlaboratorium Der er sket en vigtig udvikling i arbejdet med klimatilpasning siden 2010, hvor arbejdet tog fart. Dengang måtte vi rejse til udlandet for at finde inspiration til at flytte regnvandshåndteringen fra kloakkerne og finde nye måder at gøre tingene på. Det er ikke nødvendigt mere. Mange flotte og spændende løsninger har flyttet regnvandet op på overfladen og [...]

tirsdag, 6. februar, 2018|

De juridiske rammer for udledning af regn- og skybrudsvand

Blog nr. 13 - 16. januar 2018 Af: Henriette Soja, advokat (H) og partner i Horten, advokatpartnerselskab Må en kommune selv regulere udledningen af regnvand, og kan den selv fastlægge, at der skal anvendes en strengere standard end BAT i en konkret sag? Den type af spørgsmål støder jeg ofte på i min dialog med kommunerne, bl.a. når de skal behandle udledningstilladelser. Her kan de juridiske rammer for udledning af [...]

tirsdag, 16. januar, 2018|

Det slutter ikke ved et godt LAR-anlæg

Blog nr. 12 - 20. december 2017 Af: Kristoffer Sindby-Larsen, Klimasektionen, Rørcentret, Teknologisk Institut og Ivar Rosendal, KLIKOVAND Hvorfor skriver vi nu det? Det gør vi, for selv de bedste LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand), uanset om de er kommunale eller private, kan miste deres tiltænkte funktion eller få skader. Hvordan undgår vi det, hvordan inddrager vi driften og hvem har ansvaret, hvis skaden sker? Få driften med fra starten [...]

onsdag, 20. december, 2017|

Hvordan ser det ud med klimatilpasningen lige nu?

Blog nr. 11 - 28. november 2017 Af: Hans Reymann-Carlsen, Underdirektør, Skadeforsikring i Forsikring & Pension Jeg har netop, som en del af juryen i DANVA og Realdanias Klimapris, siddet og set de 15 nominerede klimatilpasningsprojekter igennem. Det er tydeligt, at der sker noget på klimatilpasningsområdet ude omkring i kommunerne – det bobler ligesom frem. Og det er også tydeligt, at tankerne om at håndtere vandet på overfladen og samtidig have [...]

tirsdag, 28. november, 2017|

Så er rejseholdet i gang

Blog nr. 10 - 15. november 2017 af: Louise Grøndahl og Mia Holmbo Lind, Miljøstyrelsen samt Laura Storm Henriksen og Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Når vandet kommer – hvad enten det er regnvandet fra oven, havvandet fra kysten eller grundvandet fra undergrunden – så kan det give enorme skader i byerne. En forebyggende indsats kan minimere, og måske oven i købet forhindre, skadesomkostninger og megen besvær og ærgrelse for borgere, virksomheder og kommuner. Men det [...]

onsdag, 15. november, 2017|

Ny blogstafet i samarbejde med Vand i Byer

Vi er kommet til et punkt, hvor klimaforandringerne ikke længere er til diskussion. Klimatilpasningen på vandområdet er en realitet!

Kommunerne har udarbejdet første version af deres klimatilpasningsplaner og er i de seneste år begyndt at implementere dem. Vi er dog stadig i en stejl læringskurven af, hvordan nye løsninger virker i forhold til traditionelle, og hvilke merværdier overfladnære blå/grønne løsninger kan bidrage med i byrummet. Samtidig har de seneste års stormfloder udvidet klimaændringernes konsekvenser til mere end regn og skybrud. Nogle steder i Danmark er kyst og stormflodssikring nu sat øverst på dagsordenen.

Nogle af de emner, der er til diskussion i denne tid er, hvilke løsninger vi skal vælge, hvilke krav vi skal stille til løsningerne og hvordan virker de? Hvem betaler, hvem har ansvaret, og hvad skal prioriteres? Stormfloder over skybrud eller er det grundvand mod nedsivning?

Vi håber, at blogstafetten kan være med til at skabe et overblik over de mange former for klimatilpasning, vi ser i dag.

Læs intro til blogstafet 2017 her >

Vores bloggere er et bredt udsnit af aktører inden for klimatilpasning lige fra politikere og interesseorganisationer til fageksperter og praktikere. Vi mener, at arbejdet med klimatilpasning kræver tværgående samarbejde, og det ønsker vi også at afspejle i vores blogstafet. Netop derfor ser vi en styrke i, at to så velkonsoliderede netværk som Vand i Byer og KLIKOVAND går sammen for at sætte klimatilpasning og innovation på dagsorden. Vores netværk repræsenterer stort set samtlige interessenter i arbejdet med klimatilpasing.

Blogstafetten udgives cirka hver 14. dag med start den 25. april og året ud, kun afbrudt af en sommerpause.

Den første blog er skrevet af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Her ved siden af kan du læse de forskellige blogs, efterhånden som de bliver skrevet.


Nedenfor finder du KLIKOVANDs blogstafet, som har kørt i to perioder tidligere, 2012-13 og 2014-15 med indlæg fra forskellige aktører inden for klimatilpasning. Desuden kan du hente Blogstafet 1 i layoutet og printvenlig udgave (pdf) >

BLOGSTAFET 1 – 2012-2013

Samarbejde på vej til nye initiativer

Af: Lars Gaardhøj 26.06.13 Tak for invitationen til at sætte punktum for KLIKOVANDs blogstafet. Jeg vil samtidigt benytte chancen til at sige tak for de mange spændende og konstruktive indlæg, der er med til at [...]

onsdag, 26. juni, 2013|

Klimatilpasning i Danmark

Af: Jørn Jespersen 21.06.13 - fra udgiftsminimering til resultatoptimering! Sommeren og dermed skybrudssæsonen er over os. Og dermed en god anledning til at tale om de politiske værktøjer, men i lige så høj grad om [...]

fredag, 21. juni, 2013|

Skabelon til klimatilpasningsplanerne

Af: Rolf Johnsen 07.06.13 Brug skabelonen! Klimatilpasningsplanerne, som kommunerne er ved at udarbejde, er et skridt i den helt rigtige retning. Hen imod at vi i Danmark kan klimatilpasse lokalt og samtidig opnå bredere samfundsmæssige [...]

fredag, 7. juni, 2013|

Regnvand i kloakken skal koste…

Af: Michael Nørgaard 29.05.13 Økonomi er et fantastisk værktøj til at styre adfærd, også når det handler om klimatilpasning og om at skabe incitament til at håndtere regnvand på andre måder end den traditionelle med [...]

onsdag, 29. maj, 2013|

Den kompetente borger

Af: Dan Gabriel Jensen 24.05.13 Et klimaskifte Der er et paradigmeskifte på vej inden for håndtering af regnvand. Regnvandet skifter status fra affald til ressource og flytter fra den usynlige rørlagte by under jorden til [...]

fredag, 24. maj, 2013|

Klimatilpasning er mere end nye kloakrør

Af: Anne-Mette Gjeraa 22.05.13 Skybrud, oversvømmelser og truende ødelæggelser af danske byområder har betydet, at begrebet klimatilpasning er rykket helt op i toppen af den samfundsmæssige dagsorden. Ikke mindst, da skybruddet 2. juli 2011 satte [...]

onsdag, 22. maj, 2013|

De mange modeller og metoder

Af: Troels Christiansen 08.05.13 KLIKOVAND hjælper med et bedre overblik. Dette blogindlæg beskriver et meget konkret nyt værktøj, KLIKOVAND har fået udarbejdet i foråret 2013. Værktøjet består af to matricer og giver kommuner og forsyninger [...]

onsdag, 8. maj, 2013|

Merværdi og tværfaglighed

Af: Trine Lindegaard Holmberg 03.05.13 Mangedimensioneret klimatilpasning i Kokkedal – merværdi og tværfaglighed Miljøminister Ida Auken opfordrer i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 14/2013 kommunerne til at bruge deres fantasi og slippe innovationskraften løs, når de stigende [...]

fredag, 3. maj, 2013|

A Need for Adaption as well as Mitigation

Af: Connie Hedegaard 01. 05.2013 It is good to see that municipalities are increasingly paying attention to the need for adaptation to climate change. We all know that if ever we are to limit climate [...]

onsdag, 1. maj, 2013|

BLOGSTAFET 2 – 2014-2015

Vi er de sidste, der kan gøre noget

Af miljøadvokat Pia Lisbeth Nielsen, Molt Wengel Advokatfirma I oktober 2014 deltog jeg i en konference i Tokyo, hvor Al Gore var inviteret til at tale om klimaforandringer og det forhold, at klimaforandringer ikke kun [...]

mandag, 26. januar, 2015|

Klimatilpasning over kommunegrænser

Af Ulrik Winge, By- og Miljødirektør i Frederiksberg Kommune Slut med at hytte sit eget skind. Vandet kender ingen grænser, så samarbejde på tværs af kommuner og forsyninger er altafgørende for  klimasikring af vores byer. [...]

fredag, 14. november, 2014|

Kystsikring er en fælles sag

Af Mogens Stougaard, Registreret Revisor, sekretær og kasserer for Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag På Nordfyn har vi stiftet et fælles kystsikringslag, der repræsenterer os alle, uanset om vi er ejere af sommerhuse, helårshuse [...]

tirsdag, 28. oktober, 2014|

Tre prisloftsår med ansøgninger om klimatilpasningsprojekter

Af Helena Berg Forchhammer, fuldmægtig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen I 2013 fastsatte Miljøministeriet regler, som gør det muligt for spildevandsselskaberne at medfinansiere kommunale og private klimatilpasningsprojekter. I Forsyningssekretariatet har vi nu behandlet ansøgninger om disse [...]

onsdag, 22. oktober, 2014|

Tænk natur ind i projekterne fra starten

Af Bente Villumsen, Danmarks Naturfredningsforening (DN) Som naturfredningsforening interesserer vi os egentlig ikke for oversvømmede kældre. Oversvømmelser i byerne kan selvfølgelig ramme os som borgere, lige så vel som det rammer alle andre. Men fra [...]

onsdag, 15. oktober, 2014|

Både faskine og overløb

Af Eric Prescott, direktør, A4 arkitekter og ingeniører a/s Generelt fokuserer debatten meget på husejere med egne parceller, når vi ønsker at private skal aflede deres regnvand lokalt. I byen er vores udfordring imidlertid de [...]

torsdag, 2. oktober, 2014|

Godt samarbejde og gennemtænkt kommunikation

Af Dennis Schultz, driftschef for Marielyst, Postfunktionærernes Andels-Boligforening (administrerer GAAs afdelinger) Klimatilpasning i en almennyttig boligforening kræver grundlæggende to ting: at arbejde bevidst på at skabe et godt samarbejde og tage sig tiden til at [...]

tirsdag, 2. september, 2014|
Go to Top