Hjem>NYHEDER>Blogstaffetten
Blogstaffetten2019-01-14T12:39:25+01:00

BLOGSTAFETTEN

BLOGSTAFET 3 – 2017

For selv om der er forskel på os to

Blog nr. 9 - 1. november 2017 af: Marina Bergen Jensen, Professor MSO og Karsten Arnbjerg-Nielsen, Professor, Urban Water Systems Hvorfor skal formen på det, vi siger altid være så alvorlig? Emnet klimatilpasning er alvorligt nok i sig selv. Der er mange måder at sige på, at vi skal finde nye løsninger for at opnå de mest robuste og interessante byrum og byer, at vi skal i gang nu og ikke vente, [...]

onsdag, 1. november, 2017|

Samarbejde er nøglen – men hvorfor er det så svært?

Blog nr. 8 – 18. oktober 2017 Af: Merle Tillde Enghoff og Bente Villumsen, proceskonsulenter i Den regionale Task Force for klimatilpasning Af den virkelighed vi møder og af de tidligere blogindlæg fremgår det tydeligt, at klimatilpasningsarbejdet er udfordret på flere fronter, men vi skal lige huske på, at det kun er fire år siden, at kommunerne skulle have udarbejdet klimatilpasningsplanerne. Alle planer ligger færdige, projekterne for at håndtere oversvømmelsestruslen [...]

onsdag, 18. oktober, 2017|

Helhedsløsninger for hele vandkredsløbet

Blog nr. 7 - 3. oktober 2017 Af: Dorthe Selmer, Vicekontorchef, Regional Udvikling, Region Midtjylland, projektleder på Coast to Coast Climate Change (C2C CC) Klimaforandringerne stopper ikke i år 2100, og effekterne vil fortsætte og ændre rammebetingelserne for kommende generationer på tværs af kommune-, regions- og landegrænser. I Danmark kan vi se, at klimatilpasningen i dag lider under manglende opmærksomhed, viden og koordinering. Ikke fordi, de mange dygtige mennesker, virksomheder [...]

tirsdag, 3. oktober, 2017|

Status i den virkelige verden giver et overblik over, hvordan virkeligheden ser ud i kommunerne

Blog nr. 6 – 18. september 2017 af: Claus Borg, Direktør, Teknik og Miljø i Lemvig Kommune En træls vejrmelding eller et væld af muligheder? I skrivende stund regner det på tredje måned her i Lemvig Kommune – vi kan svagt huske, at det blev afbrudt af et par solskinstimer for et par uger siden. Alligevel er der ikke vand i gaderne i kommunens byer. Vi påbegyndte nemlig allerede separatkloakering for mere end [...]

tirsdag, 19. september, 2017|

Vores blogstafet går på sommerferie

KLIKOVAND og Vand i Byer skød i april gang i en blogstafet med det formål at skabe en debat og udfordre læsernes syn på klimatilpasning. Det er lykkedes. Seks blogindlæg har taget os fra den nationale politiske arena med et indlæg af miljø- og fødevareministeren over i den regionale, kommunale og brancheorienterede vækstdagsorden. Hvis du ikke har læst alle indlæggene eller ønsker at genbesøge dem, så kan du finde dem [...]

torsdag, 29. juni, 2017|

Greater Copenhagen som spydspids i kampen mod det vilde vejr

Blog nr. 5 - 20. juni 2017 af: Christian Bruhn Rieper, vicedirektør i Region Hovedstaden, og Ole Larsen, sekretariatsleder for CALL Copenhagen Vi oplever i Danmark, såvel som i resten af verden, i stigende grad konsekvenserne af klimaforandringerne. Verden over har voldsomme vejrfænomener allerede varslet en fremtid, hvori der ikke hersker tvivl om vigtigheden af at være klimaberedt. Og selvom investeringerne i klimatilpasning kan synes dyre, så er det en [...]

tirsdag, 20. juni, 2017|

Green Livable Cities: Danske klimatilpasningsløsninger skal ud i hele verden som eksportvare

Blog nr. 4 - 9. juni 2017 af: Svend-Erik Jepsen, seniorchefkonsulent i Dansk Industri Vi har i Danmark gennem de seneste år udviklet løsninger på de klimaudfordringer, der følger mere ekstremregn. Løsninger, der er kosteffektive og på samme tid giver positive bidrag til udendørs byrum.  Det er gode nytænkende løsninger, der er udviklet i et samarbejde mellem små og store innovative virksomheder, spildevandsforsyningerne og kommunerne. Samarbejder baner vejen for nye løsninger [...]

fredag, 9. juni, 2017|

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Blog nr. 3 - 23. maj 2017 Af: Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA Samarbejde og fælles ansvar mellem vandforsyninger og kommuner er altafgørende for at klimaindsatsen lykkes. DANVA fremhævede allerede tilbage i 2009 i DANVAs ”Vision for klimatilpasning” erkendelsen af et fælles ansvar som helt centralt. Det var derfor også utrolig positivt, da vi fik den nye klimalovgivning, som gjorde, at klimaprojekter kunne udføres på overfladen med vandselskabernes involvering. Klimamedfinansieringsbekendtgørelsen har [...]

tirsdag, 23. maj, 2017|

Den nye tilgang til klimatilpasning giver borgerne større indflydelse og handlemuligheder

Blog nr. 2 - 9. maj 2017 Af: Trine Henriksen, byrådsmedlem i Gladsaxe (Ø), formand for det rådgivende udvalg om klimatilpasning og byliv i Buddinge (§ 17 stk. 4) Det første indlæg i blogstafetten fremhævede de mange fordele ved den nye tilgang til klimatilpasning, hvor regnvandet i højere grad håndteres på overfladen og udnyttes til at skabe spændende bymiljøer og nye vandområder. Der er imidlertid også et andet, demokratisk aspekt, som [...]

tirsdag, 9. maj, 2017|

Nye løsninger skyder op som paddehatte

Blog nr. 1 - 25. april 2017 Af: miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen Mange mennesker har i de seneste år oplevet følgerne af klimaforandringer i form af oversvømmelser og erosion, som berører både borgere og virksomheder. I januar måned var vi vidne til en stormflod, der skyllede ind over de danske kyster, og som førte ekstreme vandstandsstigninger med sig rundt om i landet. I det sydfynske øhav og i [...]

tirsdag, 25. april, 2017|

Ny blogstafet i samarbejde med Vand i Byer

Vi er kommet til et punkt, hvor klimaforandringerne ikke længere er til diskussion. Klimatilpasningen på vandområdet er en realitet!

Kommunerne har udarbejdet første version af deres klimatilpasningsplaner og er i de seneste år begyndt at implementere dem. Vi er dog stadig i en stejl læringskurven af, hvordan nye løsninger virker i forhold til traditionelle, og hvilke merværdier overfladnære blå/grønne løsninger kan bidrage med i byrummet. Samtidig har de seneste års stormfloder udvidet klimaændringernes konsekvenser til mere end regn og skybrud. Nogle steder i Danmark er kyst og stormflodssikring nu sat øverst på dagsordenen.

Nogle af de emner, der er til diskussion i denne tid er, hvilke løsninger vi skal vælge, hvilke krav vi skal stille til løsningerne og hvordan virker de? Hvem betaler, hvem har ansvaret, og hvad skal prioriteres? Stormfloder over skybrud eller er det grundvand mod nedsivning?

Vi håber, at blogstafetten kan være med til at skabe et overblik over de mange former for klimatilpasning, vi ser i dag.

Læs intro til blogstafet 2017 her >

Vores bloggere er et bredt udsnit af aktører inden for klimatilpasning lige fra politikere og interesseorganisationer til fageksperter og praktikere. Vi mener, at arbejdet med klimatilpasning kræver tværgående samarbejde, og det ønsker vi også at afspejle i vores blogstafet. Netop derfor ser vi en styrke i, at to så velkonsoliderede netværk som Vand i Byer og KLIKOVAND går sammen for at sætte klimatilpasning og innovation på dagsorden. Vores netværk repræsenterer stort set samtlige interessenter i arbejdet med klimatilpasing.

Blogstafetten udgives cirka hver 14. dag med start den 25. april og året ud, kun afbrudt af en sommerpause.

Den første blog er skrevet af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Her ved siden af kan du læse de forskellige blogs, efterhånden som de bliver skrevet.


Nedenfor finder du KLIKOVANDs blogstafet, som har kørt i to perioder tidligere, 2012-13 og 2014-15 med indlæg fra forskellige aktører inden for klimatilpasning. Desuden kan du hente Blogstafet 1 i layoutet og printvenlig udgave (pdf) >

BLOGSTAFET 1 – 2012-2013

Mange bække små, gør en stor å

Af: Lone Loklindt 25.04.13 18:18 Klimatilpasning i samarbejde med borgerne I generationer har der været fænomener som stormflod, brudte diger, floder der går over deres bredder, og monsterregn som sætter halve og hele byer under [...]

torsdag, 25. april, 2013|

Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst?

Af: Christina Busk 17.04.13 16:39 Alle ønsker grøn vækst! Klimatilpasning i de danske kommuner kan blive en del af en grøn vækst - men hvordan? Vi kender alle skrækbillederne af oversvømmede bydele og kældre samt [...]

onsdag, 17. april, 2013|

Et katalog af muligheder

Af: Theis Nikolaj Gadegaard 10.04.13 19:20 Klimaet ændrer sig. Det har vi set konsekvenser af på global og lokal skala. Der er heldigvis sat masser af initiativer i gang, der skal medvirke til klimatilpasning og [...]

onsdag, 10. april, 2013|

Skybrudsvarsling i et klima under forandring

Af: Bent Hansen Sass 03.04.13 15:55 Klimaforandringer er ikke kun noget, der vil ske i fremtiden, de er blevet virkelighed. I de senere år har vi bl.a. set kraftige skybrud, som har forårsaget store skader. [...]

onsdag, 3. april, 2013|

Sammen kan vi flytte bjerge

Af: Lisbeth Winther 27.03.13 10:28 - og vand! Klimatilpasning giver store udfordringer, som langt hen ad vejen er ens i alle kommuner. Derfor har vi behov for et netværk som KLIKOVAND, hvor vi som kommuner [...]

onsdag, 27. marts, 2013|

Er vælgerne ansvarlige nok til at vælge?

Af: Per Sørensen 20.03.13 16:08 Klimatilpasning – Er vælgerne ansvarlige nok til at vælge? Klimaforandringer er forandringer i vejret set over mindst 30 år. For rigtigt mange af os er 30 år en ekstrem lang [...]

onsdag, 20. marts, 2013|

De uheldige husejere

Af: Torben Weiss Garne 16.03.13 13:53 Hjælp de mest uheldige husejere I sidste uge udgav Verdensnaturfonden sin årlige ”Earth Hour Rapport”, der gør status over klimaets tilstand. Fondens danske klimachef advarede i forbindelse med offentliggørelsen: [...]

lørdag, 16. marts, 2013|

Gode klimaløsninger

Af: Steen Christiansen 06.03.13 20:35 Vi skal samarbejde om gode klimaløsninger Udfordringen med klimatilpasning overskrider kommunegrænserne, og derfor skal løsningerne findes i fællesskab mellem kommunerne, regionen, staten (og forsyningsselskaberne). Der er behov for at gennemføre [...]

onsdag, 6. marts, 2013|

Hvad kan jeg selv gøre?

Af: Hanne Kjær Jørgensen 05.03.13 20:57 Klimatilpasning – hvad kan jeg egentlig selv gøre?! Som Ole Mark har været inde på i sidste uge, er der stor forskel på, om man snakker reduktion af drivhusgasser [...]

tirsdag, 5. marts, 2013|

At klimatilpasse, eller ikke at klimatilpasse

Af: Ole Mark 26.02.13 17:38 At klimatilpasse, eller ikke at klimatilpasse ? Det er spørgsmålet… Når vi taler om klimændringer, så er det endnu ikke gået op for mange danskere, at den mønt har to [...]

tirsdag, 26. februar, 2013|

BLOGSTAFET 2 – 2014-2015

Løsninger skal rumme mere end regnvand

Af Poul Henrik Hedeboe, formand for Frederikssund Forsynings bestyrelse Klimatilpasning er kommet for at blive. I Frederikssund Forsyning har vi den holdning, at vi skal og vil etablere klimatilpasningsløsninger, der kombinerer tekniske anlæg med muligheden [...]

onsdag, 4. juni, 2014|

Efter Klimatilpasningsplanen – hvad nu?

Af: Projektledere Andreas Hastrup Clemmensen, Bjørn Bedsted & Søren Gram Alle landets kommuner har nu - i overensstemmelse med loven - udarbejdet en klimatilpasningsplan. Planerne indeholder bl.a. risikokortlægning og en beskrivelse af den kommunale indsats [...]

tirsdag, 27. maj, 2014|

Brændende platform af vand skaber forandringer

Af:  Morten Slotved Vand som årsagen til brand lyder både komisk og paradoksalt. Ikke desto mindre er det netop ”for meget” vand, der har skabt én af de mest markante brændende platforme i nyere tid [...]

mandag, 12. maj, 2014|

Inspiration fra et unikt og komplekst samarbejde

Af: Philip Hartmann & Carsten Nystrup KLIKOVAND blogger igen Vi er glade for at kunne skyde KLIKOVANDs blogstafet i gang igen nu med fokus - fra plan til handling. I den forbindelse er Gladsaxe Kommune og [...]

torsdag, 24. april, 2014|

KLIKOVAND relancerer blogstafetten

Skybrudene holder ikke inde; kun pause. Klimatilpasning er kommet for at blive, og den første generation af klimatilpasningsplaner er så godt som på plads i alle landets kommuner. Nu er det blevet tid til at [...]

torsdag, 24. april, 2014|
Go to Top