Mens sommerferiestemningen sænker farten på mange arbejdspladser, siger Task Forcen i KLIKOVAND velkommen til et nyt medlem.

Signe Boelsmand

Signe Boelsmand er geograf og ingeniør. Hun kommer fra en stilling på Aalborg Universitet, hvor hun det sidste år har forsket i, hvordan klimatilpasning kan være en anledning til at gentænke hvordan vores veje og byer ser ud. Hun glæder sig til at tage disse erfaringer med i arbejdet i Task Forcen:

”Den regionale Task Force er for mig at se et stærkt og nødvendigt initiativ i KLIKOVAND, og jeg glæder mig meget til – i samarbejde med medlemskommuner, forsyninger og rådgivere – at udvikle og skabe de bedste rammer for klimatilpasning som muligt.

Jeg glæder mig meget til at komme i gang og bidrage positivt til nuværende og fremtidige projekter.”

Tag godt imod Signe.