KLIKOVAND, Vand i Byer, CALL og INUNDO planlægger at danne et fælles netværk på klimatilpasningsområdet. Ambitionen er, at netværket på sigt skal rumme alle større netværk og projekter, der arbejder med klimatilpasning i Danmark både på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Det er målet, at netværket skal omfatte alle de væsentlige aktører på klimatilpasningsområdet dvs. regioner, kommuner, forsyninger, virksomheder og vidensinstitutioner. Mange af de aktiviteter som KLIKOVAND arbejder med, skal kunne genfindes i et nyt netværk.