I juni 2015 holdt KLIKOVAND, kommunikation en velbesøgt og udbytterig workshop med ERFA-gruppen for tilsynsmedarbejdere i Kommunerne. Arbejdsgruppen for kommunikation er efterfølgende kommet frem til, at vi stadig mangler viden om, hvad virksomhederne ønsker.

Vi interviewer udvalgte virksomheder

Derfor har arbejdsgruppen besluttet, at gennemføre telefoninterview med udvalgte virksomheder for at afklare virksomhedernes ønsker og behov de har til information om klimatilpasning.

Vi har sendt en mail ud til alle deltagerne fra workshoppen for at få dem til at returnere en liste med virksomheder, vi kan interviewe. Det er vi så i gang med nu.

Tak til alle, der har sendt os lister. Vi forventer at være færdig med vores interview i slutningen af september 2015.

ERFA-workshop i december 2015

Herefter udarbejder arbejdsgruppen en skitse til en kampagne og samler ERFA-gruppen igen i december.

På gensyn!

Marie-Louise S. Andersen delprojektleder på kommunikation