ORGANISATION

Forretningsudvalget står for den overordnede ledelse af KLIKOVAND og mødes fire gange om året. Forretningsudvalget består af repræsentanter for de kommuner og forsyninger, der er med i KLIKOVAND samarbejdet og Region Hovedstaden.

Projektledelsen har det daglige ansvar for projektets faglige og økonomiske fremdrift og resultater, og projektlederen er ansvarlig i forhold til styregruppen.

Den Regionale Task Force for Klimatilpasning har til opgave at hjælpe kommuner, forsyninger og regionens hospitaler i gang eller videre med klimatilpasning. Læs mere om Task Force her >. Task Force har en bredt sammensat følgegruppe – se følegruppens kommissorium og medlemmer her >

De fire fokusområder samler og udvikler ny viden om klimatilpasning.  De har hver en delprojektleder, som står for aktiviteterne inden for fokusområdet. Læs mere om de fire fokusområder her >