KLIKOVAND-LEVERANCER 2012-2014

Projektet KLIKOVAND havde i perioden 2012 til 2014 en kontrakt med Region Hovedstaden, Koncern Regional Udvikling. I denne kontrakt var der inden for KLIKOVANDs fire spor Jura, Kommunikation, Kompetenceløft og Processer defineret en række delleverancer. Resultaterne af arbejdet ligger på de følgende sider.


Jura >

Delleverance 1: Kortlægning af juridiske udfordringer

Delleverance 2: Praktiske løsninger på juridiske udfordringer

Delleverance 3: Juridiske redegørelser

Delleverance 4: Identifikation af europæiske lande der er sammenlignelige med hovedstaden


Kommunikation >

Delleverance 1: Kortlægning af behov for erfaringsudveksling

Delleverance 2.1: Danske erfaringer med kommunikation

Delleverance 2.2: Danske og Europæiske erfaringer med kommunikation

Delleverance 3: Kommunikationsstrategi

Delleverance 4.1: KLIKOVAND på tur til Jylland og Fyn

Delleverance 4.2: KLIKOVAND på studietur i England og Skotland


Kompetenceløft >

Delleverance 1.1: Værdifuld kortlægning af kompetencebehov

Delleverance 1.2: Kortlægning af behov for kompetenceløft ved borgerinddragelse

Delleverance 1.3: Kortlægning af behov for kompetenceløft blandt borgere og virksomheder

Delleverance 2: Mål og strategiplan for kompetenceløft

Delleverance 3.1: Oversigt over kurser og temadage i 2014

Delleverance 3.2: Uddannelse om klimatilpasning


Processer >

Delleverance 1: Kortlægning af behovsafklaring for erfaringsudveksling

Delleverance 2: Strategi for opbygning af beslutningsstøttesystem

Delleverance 3: Sammenstilling af kortmateriale

Delleverance 4: Dialog med staten