Hvor langt er kommunerne med klimatilpasning?

I 2016 har Task Force været i dialog med næsten alle kommuner og forsyninger i hovedstadsregionen om deres arbejde med klimatilpasning. Resultaterne af den undersøgelse er samlet i dette indlæg: ”Klimatilpasning i hovedstadsregionen – status og udfordringer” >

Sideløbende har vi indsamlet oplysninger om status for klimatilpasning i de enkelte risikoområder. Vi har desuden fået indsamlet GIS-filer, som viser risikoområdernes udstrækning, og alt det er nu samlet i et kort over hele regionen.


Kortet viser status for gennemførelse af kommunernes klimatilpasningsplaner. Skraverede områder angiver risikoområder vedtaget i kommunernes klimatilpasningsplan. Prikkerne viser, hvor langt kommunerne er kommet med at gennemføre indsatser i de risikoområder, der indgår i klimatilpasningsplanen. Data er indhentet hos kommunerne i april-november 2016.

Hent risikokort i A4 (pdf) > eller risikokort i A3 (pdf) >

Metoden for udpegning af risikoområder er forskellig i de enkelte kommuner, og områderne har derfor varierende udstrækning. Bemærk, at små risikoområder kan være skjult bag den prik, der viser status.

Desuden er første ordens vandløbsoplande vist på kortet.

Kortet er udarbejdet af COWI A/S. Se dokumentation/metodebeskrivelse her >

Hvor langt er kommunerne med klimatilpasning i 2019?

Ultimo 2018 er kortet over status for klimatilpasning i regionen blevet opdateret. Vi opdaterer siden her så snart kortet er færdigt til offentliggørelse.


Zoom ind på kortet

Nedenfor ses en online GIS-version af kortet, hvor du kan zoome ind på dele af kortet. Datagrundlaget er det samme, men hele skraveringen er farvet efter status for klimatilpasning i det enkelte område.

Tip: Få kortet på fuld skærm med et klik på den øverste boks, og fold signaturforklaringen ud med et klik på den nederste boks.Baggrundsviden

Logbog for Task Forcens undersøgelse af kommunernes status for klimatilpasning

Undervejs i undersøgelsen af status for klimatilpasning for kommunerne i Region Hovedstaden, førte Task Force logbog over den viden, der blev samlet op ved hvert møde.
Find den samlede logbog som pdf her >

Klimatilpasningsplaner i alle landets kommuner

Miljøstyrelsen har på klimatilpasning.dk samlet klimatilpasningsplaner for hele landets kommuner.
Find oversigtskortet her >