JURA – leverancer 2012 – 2014

Kortlægning af juridiske udfordringer – Delleverance 1

Jurasporet har som noget af det første kortlagt de oplevede juridiske udfordringer på området for spildevandshåndtering. Kortlægningen har hovedsageligt fundet sted via workshop afholdt i 2012. De oplevede juridiske udfordringer kan læses her. Oplevede juridiske udfordringer >

Praktiske løsninger på juridiske udfordringer – Delleverance 2

Jurasporet har med afsæt i de identificerende juridiske udfordringer på området for spildevandshåndtering relateret til klimatilpasning udarbejdet et dokument med bud på praktiske løsninger. Dokumentet har vi valgt at omtale som KLIKOVANDs svar på juridiske hovedspørgsmål. Du kan læse hele dokumentet her: Svar på juridiske hovedspørgsmål >

Juridiske redegørelser – Delleverance 3

Jurasporet har identificeret juridiske udfordringer (se delleverance 1), men har ikke fået en advokat til at udarbejde et juridisk responsum med forslag til styrkelse af den danske lovgivning på klimatilpasningsområdet. Dette er der andre som har gjort. HOFOR og Københavns Kommune har blandt andet udarbejdet et nyt lovforslag på området. KLIKOVAND har indsamlet to juridiske redegørelser, som kan være til inspiration og hjælp.
Inddragelse af vejarealer i klimaprojekter >. OBS ny vejlov på vej!
Notat om medfinansiering >

Identifikation af europæiske lande der er sammenlignelige med hovedstaden – Delleverance 4

Jurasporet har ikke specifikt selv været ude og undersøge, hvordan andre lande eller regioner, der kunne sammenlignes med Hovedstadsregionen, håndterer klimatilpasning for regnvand. Det skyldes, at Aarhus Universitet er i gang med et EU-projekt, BASE FP7, “Models and case studies in support of adaptation policy development in Europe.” Du kan læse mere om projektet BASE ved at aktivere dette link – BASE >. Du kan også læse første rapport “Models and case studies in support of adaptation policy development in Europe >.” KLIKOVAND har været på studietur i England og Skotland samt i USA. Dette kan du læse mere om under hovedleverancer for kommunikation.