KOMMUNIKATION – leverancer 2012-2014

Kortlægning af behov for erfaringsudveksling – Delleverance 1

Her kan du læse om KLIKOVANDs opsamling på spørgeskemaundersøgelse om borgerrettet kommunikation i relation til klimatilpasning.

Et væsentligt mål med KLIKOVANDs arbejde er at dele erfaringer og viden med hinanden og dermed undgå at opfinde den dybe tallerken igen og igen. Det gælder også, når vi taler om borgerrettet kommunikation. Derfor satte Arbejdsgruppen for Borgerrettet Kommunikation fokus på emnet i en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i maj 2012. Læs rapporten her: Kommunikation spørgeskemarapport >

Danske erfaringer med kommunikation – Delleverance 2.1

KLIKOVANDs workshop om Samarbejde & Kommunikation fokuserede på samarbejde og kommunikation. Workshoppen havde over 30 tilmeldte fordelt på kommuner, forsyninger og andre interesserede. Oplæggene gav grobund for en god dialog om den svære borgerrettede kommunikation, den interne kommunikations udfordringer og det gode samarbejde.

Du kan hente programmet for dagen og de forskellige oplæg her:

  1.  Program for workshoppen >
  2.  Oplæg ved journalist Susanne Sayers: Hvem taler jeg med? >
  3.  Oplæg ved kommunikationsrådgiver Mille Wilken Bengtsson: Intern kommunikation – hvordan arbejder vi mere bevidst med den? >
  4.  Oplæg fra projektleder Annette Kolte-Olsen, Nordvand & projektleder Marie-Louise S. Andersen, Gentofte Kommune: Et bud på et godt samarbejde! >
  5.  Arbejdsgruppen for borgerrettet kommunikation: En aktiv arbejdsgruppe bringer nyt! >
  6.  Oplæg ved projektleder Kristoffer Amlani Ulbak: KLIKOVANDs netværk – en kilde til viden og erfaring >

Danske og Europæiske erfaringer med kommunikation – Delleverance 2.2

Et af KLIKOVANDs tiltag for at følge op på Danske og Europæiske erfaringer med borgekommunikation og borgerinddragelse har været at holde en workshop for medlemmerne i KLIKOVAND. Vi havde inviteret oplægsholdere fra ind- og udlandet til at fortælle workshopdeltagerne om deres erfaringer. Neden for er et resume af workshoppen.

Birgitte Hoffman fra AAU ”Den usynlige by” med eksempler fra Sverige, Tyskland, Holland og USA.

Birgitte indledte med at pointere, at ingeniører har været for dygtige og har gjort håndtering af byvand usynlig. Kloakker er spændende, hvilket et besøg på Paris’ kloakmuseum overbeviste hende om (www.egouts.tenebres.eu/visite.php) Birgitte ønsker, at vi skal gør vandet mere synligt og derved bruge nødvendigheden af klimatilpasning som et læringmiljø og til inddragelse af borgere. Hvilket man kan se i hendes oplæg.

Klikovand internationale erfaringer februar 2014 af Birgitte Hoffman AAU >

Gruppearbejde

Deltagerne blev opdelt i tre grupper og fik udleveret nedenstående spørgsmål. Her har vi prøvet at opsummere grupperne pointer.

  1. På hvilken måde kan borgere/brugere hjælpe dig i dit projekt.

– Borgerne har en lokal viden – også brokkehovederne om rør, flood spots og andre problemer – Ved at gør vandt synlig får borgerne større viden og bliver derved mere kvalificerede medspillere. – Borgerne kan tale et projekt op i forhold til tvivlere – Tidlig involvering giver medejerskab i projektet, flere synsvinkler og løfter det op over kun at vandhåndtering. – De kan være en del af løsningen – Borgerne kan afkoble til lav pris, hvis de har mulighed for at få tilslutningsafgiften tilbage, og udnytte deres håndværker fradrag (pr. voksen)

  1. Hvordan kan de kvalificere dit projekt.

– Ildsjæle som ambassadører – Tidlig involvering giver medejerskab i projektet, flere synsvinkler og løfter det op over kun at vandhåndtering. – Værdifuldt bindeled – mere tillid til borgerne – Sætte fokus på tværfaglighed

  1. Hvad holder os tilbage

– Afgivelse af kontrol – Usikker investering – Uvant for borgerne – Ved ikke hvordan får vi deres opmærksomhed – Folks forventning til et højt service niveau – Risiko på forskellige niveauer – Risiko for afstrømning til nabo eller anden kommune – Risiko for at flytte problemet til et andet område. – Resurser – Andet

Hvem skal inddrages først, borgerne eller politikerne?

Jessica Read fra Atelier Dreiseitl Rambøll gruppen

Der tages udgangspunkt projekter fra Singapore, USA og Tyskland. Borgerinddragelse er en nødvendig proces, og der er mange metoder til at inddrage borgerne på. Metoderne kombineres i en række af workshops, for at sikre at så mange som muligt for mulighed for at deltage og bidrage i processen.

Jessica gav eksempler på metoder i sit oplæg: – Brug af kunst og modeller som f.eks. at forme vandets vej i ler, farvet blæk i vand eller ved at tegne ideer. – Spørgeskema for at afdække interesser, bekymringer og ideer. – Grafik i gadebilledet til at illustrere placering af regnvandsløsninger.

Jessica opfordrer til at bruge hele værktøjskassen. Der er mange forskellige værktøjer, der kan kombineres på forskellig vis. Man skal ikke lade sig begrænse. Det engagement, som inddragelse af borgerne giver, kan medføre finansiel succes for mindre erhvervsdrivende f.eks. isbutik og bryllupsfotografering. Inddragelse kan også medføre, at borgerne danner borgergrupper, der f.eks. vedligeholder parker og regnbede. F.eks. Friends of Tanner Park >. Opfølgning på projektet kan ske via nyhedsbrev pr. mail, hjemmeside, infotavler og byvandringer.

Jessica ser følgende som udfordring: – Mennesker og usikkerhed med hensyn til arrangement, fremmøde mv. – Frygt for ikke at lykkes. – Tab af viden.

Søren Gabriel fra Orbicon – Er borgerne bare farligere i DK?

Søren præsenterede eksempler fra Australien, USA og Danmark.

Søren indledte med den danske model for borger inddragelse: – Vi kan ikke basere vores vandhåndtering på uvidende borgeres indsats – Det er en tradition, at det offentlige tager sig af vandet – Det er udtryk for en serviceforringelse, hvis borgerne skal gøre noget selv – Borgerne vil ikke være med – Det er lettere at klare problemerne uden borgerne.

I Sidney Australien er her er der flere borgergrupper som driver parker mv.

I USA benyttes markerer myndighederne vands vej med figurer mv., så borgerne er klar over, hvor vandet løber til søer og vandløb. En af Sørens pointer er at politikerne skal være klar over at klimatilpasning ikke kan lykkes uden borgerne medvirken.

Er-danske-borgere-farligere – Søren-Gabriel, Orbicon > 

crsi-subcatchment-ec-east-planning-booklet-low-res >

Kommunikationsstrategi – Delleverance 3

KLIKOVAND har udarbejdet en kommunikationsstrategi, som kort fortæller, hvad KLIKOVAND går ud på samt målsætningen for vores kommunikation. Det er også her, vi kommer ind på, hvem vores målgruppe er og, hvordan vi vil ramme dem. Hele kommunikationsstrategien kan du se her: Kommunikationsstrategi for KLIKOVAND 2014 >

KLIKOVAND på tur til Jylland og Fyn – Delleverance 4.1

Forventningen om inspiration, nye faglige vinkler og erfaringsudveksling havde fået 15 morgenduelige mennesker til at sætte sig ind i en lille bus bag Københavns Hovedbanegård 5:45 torsdag den 11. september. Umiddelbart efter satte vores chauffør kursen mod Sjællands Odde og Aarhus. Vejret var med os. Mosekonen bryggede hen over Sjælland, og den opstående sol lagde en blød skygge over marker og bygninger. Alt i alt pegede det på, at en dejlig dag var i vente.

Århus >

Hér skulle vi have morgenmad og høre oplæg om Aarhus Kommune og Aarhus Vands arbejde med klimatilpasing. Vi skulle også på en kort byvandring og se nogle af projekterne ved selvsyn. Vores vært: Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, Vandmiljø og Landbrug.

Skanderborg >

Vi skulle besøge DANVAs Vandhuset, hvor ingeniør Thomas Sørensen ville præsentere deres klimatilpassede hus og tage os på en rundtur.

Middelfart >

I Middelfart ville vi få frokost og samtidig få en præsentation om Middelfart Klimaby fra projektleder Helle Baker Norden og høre mere om de smukke regnvandshaver fra Haveselskabets projektleder Dan Gabriel, der også havde lovet en rundtur i haverne.

Odense >

I Odense skulle vi ud at se to steder: Den nye cykelarenas LAR-anlæg i den nærliggende park og Agerlandsvej, hvor vejen er ved at blive omdannet til én stor faskine. Vores værter: Gitte Delcin Andreasen, civilingeniør i Odense Kommune, projektleder Martin W. Sørensen, VandCenter Syd og Anders Mønster Hjernø, Rambøll.

KLIKOVAND på studietur i England og Skotland – Delleverance 4.2

I efteråret 2013 var Projektledelsen i KLIKOVAND  sammen med Vand i Byer på studietur i England og Skotland for at se på deres håndtering af klimaforandringer. Du kan læse mere om vores oplevelser og nye viden op området i vores afrapportering her. Fra Engeland til Skotland >

KLIKOVAND på studietur i USA – Delleverance 4.3

Kan vi overføre erfaringer fra USA til Danmark?

I efteråret var flere af KLIKOVANDs deltagere med Vand i Byer på inspirationstur til USA, hvor de har gode erfaringer med store LAR-projekter og borgerinddragelse. Fredag den 8. marts 2013 inviterede KLIKOVAND til et gå-hjem-møde på Tribeca NV, hvor man ville fortælle om de amerikanske erfaringer. Mødet blev desværre aflyst. Her er dog en kort video fra USA og en præsentation af vores oplevelser.

Du kan også se en lille video fra USA om borgerinddragelse i Seattle >

Præsentation af vores oplevelser >