PROCESSER – leverancer 2012-2014

Kortlægning af behovsafklaring for erfaringsudveksling – Delleverance 1

I 2012 udsendte arbejdsgruppen for beslutningsstøtte et spørgeskema til kommuner og forsyninger for at afklare behovet for erfaringsudveksling indenfor klimatilpasning. Spørgeskemaet handlede også om, hvor langt de enkelte kommuner var kommet med modeller og hvilke parametre, der blev belyst. Kun få kommuner havde på det tidspunkt arbejdet med egentlige modeller, og der var et stort behov for at udveksle erfaringer med modeller.

KLIKOVAND spørgeskema >

Strategi for opbygning af beslutningsstøttesystem – Delleverance 2

Her kan du læse om strategien for beslutningsstøtte:

KLIKOVANDs Strategi for Beslutningsstøtte >

Sporet har også udarbejdet en række matricer, der indeholder de gængse kortlægningsmetoder og modeller. Modelvalg – link >

Afslutningsvis kan du her se KLIKOVAND’s anbefalinger til modelvalg. Anbefalinger >

Sammenstilling af kortmateriale – Delleverance 3

KLIKOVAND har set på alle kommunernes risikokort og udarbejdet et samlet kort med fokus på risikoområder ved kommunegrænserne. Desuden kan du se, hvor langt de enkelte kommuner er med planerne. Kortet er blevet opdateret pr. 1. december 2014.

KLIKOVANDs Indsatsområder >

Dialog med staten – Delleverance 4

KLIKOVAND har i hele projektperioden 2012 til 2014 været i løbende dialog med Naturstyrelsen. Her er der blandt andet talt om kommunernes udfordringer med at udarbejde klimatilpasningsplaner med fokus på indhold og omfang. For at imødekomme nogle af disse udfordringer inviterede KLIKOVAND Naturstyrelsens rejsehold for klimatilpasning ud til en temadag.

KLIKOVAND har i slutningen af 2013 indsamlet data om kommunernes status på klimatilpasningsplaner og indholdet i disse. Materialet er delt med Naturstyrelsen.

Målsætningen om at KLIKOVAND skulle være med til at udarbejde et detaljeret kortmateriale for risikovurdering gav ikke mening, da Geodatastyrelsen gjorde den Danske Højdemodel offentligt tilgængelig.