Det virker som om alle venter på, hvordan Regeringens 2½ mia. kr. til kommunernes klimatilpasning konkret skal udmøntes. Forhåbentlig er der nyt fra Naturstyrelsen inden for de næste 2 uger.

Derfor holder vi et opfølgende seminar, hvor Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet igen deltager. De kommer med et oplæg og svarer på jeres spørgsmål den 25. september.