KLIKOVANDs seminar 21. maj for politikere og bestyrelsesmedlemmer i forsyninger mundede ud i en række anbefalinger til emner, der burde belyses yderligere. KLIKOVAND har siden politikerseminaret arbejdet videre med anbefalingerne fra seminaret, og herunder er opfølgningen kort beskrevet.

En del af anbefalingerne er blevet indarbejdet i KLIKOVANDs Klimatilpasningsuddannelse på Teknologisk Institut, der finder sted i efteråret 2014. Referater af arrangementer samt powerpointpræsentationer er tilgængelige på KLIKOVANDs hjemmeside.

Anbefalingerne fra politikerseminaret kan inddeles i 3 grupper:
1) Få afklaret de juridiske problemstillinger og gør resultaterne let tilgængelige
2) Få inddraget borgere og virksomheder
3) Fokuser på samarbejde internt i kommune og forsyningsselskab samt på tværs af kommunegrænser

For at imødekomme anbefalingerne, har KLIKOVAND gjort følgende:

1) Afklar de juridiske problemstillinger og gør resultatet let tilgængeligt
a. KLIKOVAND har 4. juni haft et halvdagsarrangement blandt andet om juridiske problemstillinger i medfinansieringsprojekter og den nyeste praksis.
b. Juraworkshop i november 2014, hvor der fremlægges udkast til en jurahåndbog med svar på de juridiske spørgsmål, som kommuner og forsyninger har leveret til KLIKOVAND. På workshoppen vil det være muligt at komme med yderligere ønsker til konkrete spørgsmål, der skal afklares.
c. KLIKOVANDs Klimatilpasningsuddannelse indeholder en halv dag med fokus på juridiske udfordringer, herunder især medfinansieringsprojekter
d. Referater af arrangementer samt powerpointpræsentationer er tilgængelige på KLIKOVANDs hjemmeside, så det er nemt at finde ud af hvilke drøftelser, der har fundet sted og hvilken ny viden, der er blevet præsenteret.

2) Inddrag og samarbejd med borgere og virksomheder
a. KLIKOVAND gør reklame for relevante klimatilpasningsarrangementer hos andre udbydere
b. KLIKOVAND arbejder på en LAR-certificeringsuddannelse for kloakmestre og anlægsgartnere
c. Kommunikationssporet adresserer borgerinddragelse ved samtlige arrangementer
d. KLIKOVANDs Klimatilpasningsuddannelse indeholder et modul om borgerinddragelse med beskrivelse af metoder og praktiske eksempler

3) Samarbejde internt i kommune og forsyningsselskab samt på tværs af kommunegrænser
a. Samarbejdsformer og formalisering af fælleskommunale projekter er belvet adresseret på workshop 4. juni. 2014 og bliver adresseret på KLIKOVANDs Klimatilpasningsuddannelse
b. På KLIKOVANDs Klimatilpasningsuddannelse gives der eksempler på, hvordan kommune og forsyning har organiseret sig omkring klimatilpasningsopgaven og omkring konkrete projekter
c. KLIKOVAND vil fortsætte med at afholde seminarer for byrådspolitikere, bestyrelsesmedlemmer i forsyning samt chefniveau begge steder.

Referat fra politikerseminaret 21. maj 2014.