Workshoppen blev afholdt d. 13. september 2012

Workshoppen blev afholdt på Gladsaxe Bibliotek, og der var stor tilslutning.

Programmet for dagen handlede om Borgerinddragelse, og hvordan vi bliver bedre.

Programmet for dagen

Dan Gabriel Jensen fra Haveselskabet – projekt Intelligent brug af regnvand

Haveselskabet har via to projekter i Middelfart og Allerød haft et tæt samarbejde med beboerne og med det rådgivende firma NIRAS under overskriften Intelligent brug af regnvand.

Dan kom med nogle fine anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge samarbejdet:

– Organisering: Fra flerfaglig seriel sagsbehandling til tværfaglighed inddragelse fra starten.

– Holdning til handling: Viden skaber holdning og ejerskab handling

– Værdi – Målebånd og elastik: Ha’ styr på fakta, men mød borgerne i øjenhøjde ved at tale om det, der har værdi for dem.

– Den kompetente borger: Borgerne ER eksperter!! Brug dem tidligt til at kvalificere det tekniske grundlag med oplevede erfaringer.

– Understøt eksisterende initiativer

Du kan se præsentationen her: Haveselskabets ditRegnvand

Louise Lyng Bojesen  Afdelingschef  Natur & Miljø, Bornholms Regionskommune – Borgerinddragelse – case om energiplanlægning på Bornholm

Bornholm skulle kortlægge ørens energiforbrug, og dette skulle foregår i samarbejde med lokale aktører og borgere.

Hvorfor:

De så inddragelse som en grundlæggende værdi, da Bornholms vigtigste ressource er de mennesker, der bor og arbejder på øen. Derfor er det centralt for Bornholms fremtidige udvikling, at borgerne engagerer sig i den offentlige debat, i foreninger og i lokalsamfundene generelt.

 

Huskeliste til borgerinddragelse:

– Tidspunkt for inddragelse og interessentrolle: Hvornår i processen vil jeg inddrage hvilke interessenter, og hvilken roller sættes i spil?

– Roller for politikere: Hvilke roller, skal politikerne have, og hvordan skal de spille ind i inddragelsesprocessen?

– Formålet med inddragelsen: Hvad skal inddragelsen bruges til?

– Målgrupper: Hvem henvender jeg mig til, og hvordan kan jeg tage hensyn til denne målgruppe?

– Kommunikation: Hvordan formidler jeg viden om inddragelsesprocessen og dens resultater?

– Evaluering: Hvordan vil jeg evaluere processen og hvilke succeskriterier, kan jeg opstille.

Se oplægget her: Borgerinddragelse – case om energiplanlægning på Bornholm

Bjørn Bedsted fra Teknologirådet – Aktiv deltagelse kan opnås ved at give medbestemmelse

Bjørn fortalte ud fra et projekt de har kørt i samarbejde med Kalundborg Kommune om kystbeskyttelse af Kalundborg by.

Bjørns pointe for tidlig inddragelse:

– Lokal viden og innovationskraft kommer i spil

– Løsninger bliver mere helhedsorienterede

– Modstridende hensyn og interesser synliggøres og kompromiser kan findes i samarbejde med de berørte parter

– Ansvarsfordeling bliver tydeligere

– Et aktivt medborgerskab sikres.

Se oplægget her: Oplæg fra Bjørn Bedsted

Øvelser ved Mille Wilken Bengtsson, kommunikationsrådgiver i KLIKOVAND

Derudover arbejdede vi med to øvelser:

1. Når Bjerget ikke vil komme… Hvordan får vi borgerne til at møde op?

Borgeren kan være fra en småbørnsfamilie, en ældre borger, en karriereperson, etc. Kun fantasien sætter grænser. Skal vi holde borgermøder a la spaghettigudstjenester, for at få småbørnsfamilier med, eller hvad skal vi finde på? Det er meget afhængigt af hvilken livssituation, de er i, og hvor vi så kan møde dem (pensionistklubben, skolen, børnehaven, gå-hjem-møder på større arbejdspladser i kommunen)?

 

1. De lette, de svære og de ubehagelige spørgsmål. Hvordan håndterer vi dem?

Deltagerne blev opdelt i 4 grupper, der alle skulle forberede et borgermøde, hvor de var et panel med bestemte roller (formand for teknik- og miljøudvalget, miljøchef, miljømedarbejder, planlægger, forsyningens projektleder og kommunens rådgiver). Én af dem var mødeleder og skulle derfor indlede med et kort oprids af, hvorfor de havde indkaldt til mødet, og hvad de håbede på at opnå (med indbyggede budskaber).

Kun én af grupperne var panel og resten var gode, engagerede og nysgerrige borgere, der var mødt frem til mødet.

Spørgsmålet var, om panelets forberedelse var god nok? Var det de rette, der sad i panelet? (Skulle det være med en repræsentant fra grundejerforeningerne, fritidschefen, ejendomsadministrationen eller …?)

Gode råd

Hvad skal der til, for at du møder op og engagerer dig?