Birgitte Hoffman fra AAU ”Den usynlige by” med eksempler fra Sverige, Tyskland, Holland og USA.

Birgitte indledte med at pointere, at ingeniører har været for dygtige og har gjort håndtering af byvand usynlig. Kloakker er spændende, hvilket et besøg på Paris’ kloakmuseum overbeviste hende om (www.egouts.tenebres.eu/visite.php)
Birgitte ønsker, at vi skal gør vandet mere synligt og derved bruge nødvendigheden af klimatilpasning som et læringmiljø og til inddragelse af borgere. Hvilket man kan se i hendes oplæg.

Klikovand internationale erfaringer febr 2014 af Birgitte Hoffman AAU

Gruppearbejde

Deltagerne blev opdelt i tre grupper og fik udleveret nedenstående spørgsmål. Her har vi prøvet at opsummere grupperne pointer.

1. På hvilken måde kan borgere/brugere hjælpe dig i dit projekt.

– Borgerne har en lokal viden – også brokkehovederne om rør, flood spots og andre problemer
– Ved at gør vandt synlig får borgerne større viden og bliver derved mere kvalificerede medspillere.
– Borgerne kan tale et projekt op i forhold til tvivlere
– Tidlig involvering giver medejerskab i projektet, flere synsvinkler og løfter det op over kun at vandhåndtering.
– De kan være en del af løsningen
– Borgerne kan afkoble til lav pris, hvis de har mulighed for at få tilslutningsafgiften tilbage, og udnytte deres håndværker fradrag (pr. voksen)

2. Hvordan kan de kvalificere dit projekt.

– Ildsjæle som ambassadører
– Tidlig involvering giver medejerskab i projektet, flere synsvinkler og løfter det op over kun at vandhåndtering.
– Værdifuldt bindeled – mere tillid til borgerne
– Sætte fokus på tværfaglighed

3. Hvad holder os tilbage

– Afgivelse af kontrol
– Usikker investering
– Uvant for borgerne
– Ved ikke hvordan får vi deres opmærksomhed
– Folks forventning til et højt service niveau
– Risiko på forskellige niveauer

o Risiko for afstrømning til nabo eller anden kommune
o Risiko for at flytte problemet til et andet område.

– Resurser

Andet

Hvem skal inddrages først borgerne eller politikerne?

Jessica Read fra Atelier Dreiseitl Rambøll gruppen

Der tages udgangspunkt projekter fra Singapore, USA og Tyskland.
Borgerinddragelse er en nødvendig proces, og der er mange metoder til at inddrage borgerne på. Metoderne kombineres i en række af workshops, for at sikre at så mange som muligt for mulighed for at deltage og bidrage i processen.

Jessica gav eksempler på metoder i sit oplæg:
– Brug af kunst og modeller som f.eks. at forme vandets vej i ler, farvet blæk i vand eller ved at tegne ideer.
– Spørgeskema for at afdække interesser, bekymringer og ideer.
– Grafik i gadebilledet til at illustrere placering af regnvandsløsninger.

Jessica opfordrer til at bruge hele værktøjskassen. Der er mange forskellige værktøjer, der kan kombineres på forskellig vis. Man skal ikke lade sig begrænse.
Det engagement, som inddragelse af borgerne giver, kan medføre finansiel succes for mindre erhvervsdrivende f.eks. isbutik og bryllupsfotografering. Inddragelse kan også medføre, at borgerne danner borgergrupper, der f.eks. vedligeholder parker og regnbede. F.eks. Friends of Tanner Park, http://www.portlandoregon.gov/parks/finder/index.cfm?&propertyid=1273&action=viewpark
Opfølgning på projektet kan ske via nyhedsbrev pr. mail, hjemmeside, infotavler og byvandringer.

 Jessica ser følgende som udfordring:
– Mennesker og usikkerhed med hensyn til arrangement, fremmøde mv.
– Frygt for ikke at lykkes.
– Tab af viden.

 Søren Gabriel fra Orbicon – Er borgerne bare farligere i DK?

Søren præsenterede eksempler fra Australien, USA og Danmark

Søren indledte med den danske model for borger inddragelse:
– Vi kan ikke basere vores vandhåndtering på uvidende borgeres indsats
– Det er en tradition, at det offentlige tager sig af vandet
– Det er udtryk for en serviceforringelse, hvis borgerne skal gøre noget selv
– Borgerne vil ikke være med
– Det er lettere at klare problemerne uden borgerne

I Sidney Australien er her er der flere borgergrupper som driver parker mv.

I USA benyttes markerer myndighederne vands vej med figurer mv., så borgerne er klar over, hvor vandet løber til søer og vandløb.
En af Sørens pointer er at politikerne skal være klar over at klimatilpasning ikke kan lykkes uden borgerne medvirken.

 Er danske borgere farligere – Søren G. fra Orbicon

crsi-subcatchment-ec-east-planning-booklet-low-res