Vis vejen frem 24. august: Renoveringen af Skt. Annæ Plads havde til formål at skabe bedre rammer for bylivet, men samtidig blev der skabt mulighed for opmagasinering og afledning af vand svarende til en 100 års regnhændelse. Et kompliceret projekt i tæt by har skabt et byrum i høj kvalitet, skybrudssikring og bedre forhold for fodgængere og cyklister.

Kom og se, hvordan skybrudsvand kan håndteres i tæt bebyggelse. HOFOR og København fortæller på dagen om de forskellige regnvandsløsninger, der samtidig har skabt et nyt byrum i København. Projektet har været i drift i ét år og derfor vil der også være driftserfaringer, som projektejerne kan dele med jer.

Projektet fremvises 24. august, kl. 14-17. Adresse Sankt Annæ Plads, 1250 København

Du kan læse mere om projektet og de andre vejprojekter i kataloget Vis vejen frem >. Brug kataloget til at planlægge din tur rundt til de forskellige klimatilpasningsprojekter og gem det, så du senere kan vende tilbage og få inspiration til arbejdet med klimatilpasning.

Vi håber at se mange på vejene.

Foto: Søren Svendsen

Vis vejen frem er arrangeret af KLIKOVAND/Task Force i samarbejde med Forsikring & Pension – og de mange kommuner, forsyninger og private, der viser løsningerne frem.