Den 17. juni mødte 20 veloplagte tilsynsførende miljømedarbejdere op i Rudersdal kommune og blev budt velkommen af Marie-Louise, delprojektleder i KLIKOVANDs kommunikationsspor. Dagen var første skridt i et ERFA-forløb, hvor formålet er at udvikle en kampagne om klimatilpasning rettet mod virksomheder.

Produktiv brainstorm

Alle var trukket i arbejdstøjet og rummet var fyldt med god energi, da der blev taget hul på spørgsmål som for eksempel: Hvilke typer virksomheder taler vi om? Hvilke ydre faktorer påvirker dem i deres beslutninger om eventuelt at håndterer eget regnvand? Og hvilke konsekvenser har det for en kampagne?

Alle var med til at bidrage, og der blev udvekslet ideer, diskuteret dilemmaer og givet gode råd. Der er kommet rigtig mange spændende bidrag og viden om virksomhedernes vilkår, den gældende lovgivning, mulige indgange til virksomhederne og tilgange til en fremtidig kampagne.

Vejen videre

Nu skal alle de gode bidrag sorteres, så kommunikationssporets lille arbejdsgruppe trækker i arbejdstøjet lige efter sommerferien. Vi vil se på, hvilke anbefalinger og muligheder, deltagerne har peget på, og hvad det kan betyde for en kampagne. Håbet er at udvikle noget konkret, miljømedarbejderne kan tage med på deres virksomhedstilsyn i 2016, så det både giver mening for dem og for virksomhederne.

Miljømedarbejderne er stadig med, de bliver løbende inddraget i arbejdet, og vi vil alle mødes igen til efteråret.

Der er masser af tage fat i, og vi glæder os. Vi vil også gerne sige tak til alle jer, der var med på ERFA-mødet og på gensyn.

Hvis du vil vide mere om arbejdet kan du kontakte Marie-Louise Andersen på maan20@frederiksberg.dk eller på telefon 38 21 42 46.