Task Forcen blev etableret i 2016 med formålet at fremme arbejdet hos kommuner, forsyninger og hospitaler med at komme fra plan til handling på klimatilpasningsområdet.

I de år Task Forcen har eksisteret, har proceskonsulenterne sat en lang række projekter i gang blandt KLIKOVAND’s medlemmer. De resultater og erfaringer, der er kommet ud af projekterne, kan bruges som inspiration og læring i arbejdet med klimatilpasning.

I vedlagte PDF > har vi kort præsenteret de 19 forprojekter, 2 innovationsprojekter og 5 juraprojekter, som Task Forcen i samarbejde med kommuner og forsyninger i Region Hovedstaden har igangsat. Projektpræsentationerne linker også til yderligt materiale. Forhåbentligt kan I finde både inspiration og værktøjer, der er relevante for jer i arbejdet med at komme fra klimatilpasningsplan til handling og konkrete projekter.

God læselyst!

Med venlig hilsen
Signe Boelsmand og Jens Stærdahl
KLIKOVANDs Task Force