Arbejdsgruppen for Beslutningsstøtte holdt seminar med rådgivere, Naturstyrelsens Rejsehold for Klimatilpasning og DTU onsdag den 19. decemer 2012. Emnet var oversvømmelseskort og modeller. Vores mål var få en større viden om, hvilke type beslutninger, der kan tages på baggrund af de forskellige oversvømmelseskort og modeller.

Det vil vi gerne fortælle mere om på en workshop istarten af februar. På workshoppen vil vi også diskutere, hvordan vi kommer videre med klimatilpasningsplanerne. Vores udgangspunkt vil være den vejledning om klimatilpasningsplaner, som vi forventer bliver sendt i høring i begyndelsen af 2013.

På arbejdsgruppens vegne,
Nina Caspersen – seniorkonsulent, Rudersdal Kommune