Så blev det torsdag morgen 21. september, og 21 spændte turdeltagere stod klar til at tage på studietur ved DGI-byen i København.

En bæredygtig fortælling fra Solrødgård Klima og Miljøpark

Vejret var med os, da vi gjorde holdt ved det første stop. Hér har Hillerød Forsyning omdannet en lille kedelig mark til et spændende område, hvor samfundets grundlæggende funktioner går hånd i hånd med det eksisterende landskab. Anlægget omfatter blandt andet  spildevandsanlæg, genbrugsplads og i fremtiden også et vandværk, diskret anlagt i et kuperet landskab med livgivende vådområder.

Udover de grundlæggende funktioner, skal området fungere som et levende værksted, hvor viden om forsyningens opgaver formidles til alle interesserede.

Begejstringen var ikke til at tage fejl af, og flere bemærkede med stor entusiasme, at hér var der tale om et LAR-projekt med plads til vild natur og stor biodiversitet. Der er tilmed tale om et område, der har afsløret flere interessante arkæologiske fund herunder to vandmøller , finte pile mv.  i området vil der lavet hot spots i samarbejde med Hillerød museum der skal formidler de spændende fund.

Deltagerne gik meget op i de miljømæssige spørgsmål, og at området, herunder det grønne tag på det overdækkede rensningsanlæg, er udlagt til rekreativt brug. Der er bygget hus til flagermus, fiskenes gydepladser er sikret, og et fugletårn troner over stier, der skær sig igennem vådengene på begge sider af vandløbene. Det er ikke muligt at nedsive i området eller udlede ret meget til recipient, så i stedet er anlægget udformet med landskabelige forsinkelsesbassiner inden vand fra regnvand og vandløb ledes videre til Havelse Å.

Læs mere om Solrødgård Klima og Miljøpark her.

Kompleksiteten i anlægget optog også tilhørerne. Solrødgård byder på mange aspekter, og rensningsanlægget skal blandt andet håndtere spildevand fra det nye supersygehus og den kommende stationsby i Hillerød udover de kvarterer, der allerede leder vandet derhen. Biogasanlægget kommer til at aftage egnet organisk affald fra storkøkkener og medicinalfirmaer som Novo og Biogen.

Vi fik en del mudder med os på den videre tur, men var fyldt op af indtryk fra et inspirerende område og et ambitiøst anlæg.

Tilbage på bussen og på vej til næste stop, der var Klimatilpasning Kokkedal.

Fra nedslidt boligområde til attraktiv bydel

Boligområdet i Kokkedal er et af de områder, hvor Fredensborg Kommune har været meget modige i deres valg af løsninger.  Klimatilpasning Kokkedal viser, hvordan en forstad kan vende akutte problemer med oversvømmelse til en mulighed for at skabe en mere attraktiv bydel.
De har for eksempel anlagt en skolegård baseret på open space-metoden. Hér er kreativiteten i højsædet. Sjove legeløsninger til leg og læring fungerer samtidig som regnvandsløsninger. Et meget spændende projekt, hvor arkitekterne virkelig har fundet deres indre legebarn frem og skabt et landskab fyldt med elementer, der inviterer til at lege med vand (og mudder). Desuden er der lavet en pontonbro i Usserød Å, så besøgende nemmere kan følge livet i vandløbet.

I selve boligblokkene er der lavet åbne områder med nye belægning og render, der transporterer vandet til grønne rekreative områder, hvor vandet kan nedsive og fordampe.

Vi blev igen opmærksomme på hvor vigtigt det er, at vi bliver dygtigere til at dimensionere bassiner i LAR-projekter. På den måde kan vi bedre overholde det, vi lover i projekterne og tage højde for blandt andet grundvandsstand. I Kokkedals tilfælde blev den lovede fodboldbane foreløbig til en våd sump, hvilket skuffede mange børn. Området er helt nyanlagt, og det bliver ganske sikkert endnu et besøg værd, når det har været i drift i et stykke tid, og bedene er blevet fyldt med blomster.

Du kan finde mere information om Klimatilpasning Kokkedal her. 

Klart vand fra dobbeltporøst filter

Efter en hurtig frokost, tog vi hurtigt videre til Lynge idrætshal hvor Marina Bergen fra Københavns Universitet, stod klar til at fortælle om rensning af overfladevand i et dobbeltporøst filter.

Her fik vi set, hvordan det er muligt at rense overfladevand fra for eksempel veje og p-pladser på et meget lille areal. Der er tale om et anlæg, hvor vandet bliver ført til et tørbassin og videre til en sø beregnet til padder og salamandre. Fra tørbassinet til søen bliver det ført gennem et sindrigt system af dobbelte porøse filtre, hvis primære styrke er at fange suspenderet stof, men også fosfor. Der blev taget en vandprøve i indløb og udløb, og vandet så klart og fint ud.

Læs mere her

og her.

Grøn væg og LAR i en børnehave i Gladsaxe

Så tilbage i bussen, hvor turen forsatte til Gladsaxe til institutionen Nøddehegnet. Her har man i forbindelse med udbygningen af børnehaven lavet grønne tage, grøn væg og regnbed. Taget og væggen vandes af recirkuleret vand, mens overskydende vand nedsives i et æstetisk flot grønt bassin med en gangbro henover, som leder fra parkeringspladsen ind til institutionen. Det har samlet set givet børnehaven et grønt løft til glæde for børn og voksne. Det var en stor oplevelse og et superflot projekt.


Du kan læse mere om projektet her,

her

og her.

Herfra gik turen tilbage til DGI-byen.

Frisk luft og mange indtryk

Den friske luft og de mange indtryk havde gjort alle trætte på den gode måde. Du kan læse en samlet turrapport her.

KLIKOVAND vil gerne takke alle deltagere for at være med til at gøre turen til en oplevelse, og vi glæder os til snart at se jer igen til et vores andre KLIKOVAND-arrangementer/-workshops.