Tirsdag 3. februar 2015 blev vinderforslag præsenteret

Vandet fra landet kan skabe store problemer i byerne, når vandløb går over deres bredder og oversvømmer byen. Den problemstilling arbejder partnerskabet Vandet fra landet med. Partnerskabet startede i januar 2014 og sætter fokus på løsninger for vandhåndtering på landet, som kan standse eller forsinke vandet, der løber mod byerne. Partnerskabet er finansieret af Naturstyrelsen som en del af regeringens innovationsstrategi og består af Teknologisk Institut, Orbicon og Smith Innovation.

Partnerskabet tager udgangspunkt i fire åer, der skaber store oversvømmelse i byområder. Det er Storå ved Herning og Holstebro, Ege Å og Aarhus Å ved Århus, Højbro Å ved Gribskov samt Grejs Å ved Vejle. Desuden medvirker Videncenter for Landbrug, Region Midtjylland samt Danske Maskinstationer og Entreprenører i partnerskabet.

Se mere om partnerskabet på: http://www.klimatilpasning.dk/vandet-fra-landet/om-vandet-fra-landet.aspx

Du kan se dagsordnen for mødet her: Vandet fra Landet