Task Forcen har nu eksisteret i to år, og i den periode er der opstuvet en god mængde viden og erfaringer i den. Til trods for det er der stadig penge på kontoen. I kan få glade af begge dele, hvis I er medlem af KLIKOVAND og har et projekt, der kan sættes i gang inden årets udgang.

Task Forcen kan hjælpe med at søsætte forprojekter med hjælp fra de rådgivere, de har rammeaftale med. De kommuner og forsyninger, der har samarbejdet med Task Forcen indtil nu, fremhæver især, at der er gevinst ved Task Forcens erfaring med udbudsprocesser, som sikrer fremdrift og effektivitet i opstarten af projekter. Som en medarbejder fra en kommune, der har fået hjælp af Task Forcen fortæller:

”De har været gode og vidende i forhold til processer og de ved meget om klimatilpasning. De er gået professionelt ind i det og vi var ikke kommet så langt uden dem”.

Task Forcen er sat i verden for at hjælpe kommuner og forsyninger ud fra de aktuelle og lokale udfordringer. Det giver jer en fleksibilitet i forhold til at bruge Task Forcen, da projektet tager udgangspunkt i netop den konkrete udfordring – om det så handler om borgerinddragelse, løsninger på højtstående grundvand, skybrudsplaner m.v.

Flere kommuner oplever, at der i samarbejde med Task Forcen er blevet løftet og sat skub i opgaver, som ellers risikerede at ende i skuffen på grund af travlhed:

”Samarbejdet hjælper med at løfte projekter. Samarbejdet med Task Forcen er bestemt værdifuldt og relevant. Det løfter nogle ting, som ellers ikke ville blive løftet.”

Læs om de projekter Task Forcen har bidraget til at gennemføre her >.

Kontakt Bente eller Merle hvis I har et projekt, der kunne have god brug af et skub fremad mod realisering med hjælp fra Task Forcen. Projekterne bliver sat i gang efter først til mølle princippet.

Task Forcen arbejder med blå/grønne løsninger og fokuserer på generiske projekter, som kan videreformidles til gavn for andre kommuner/forsyninger. Læs mere om Task Forcen her >.

Task Forcen kan finansiere 50 % af projektet, hvis det bliver sat i gang inden udgangen af 2018.