Hvilke mål har vi, når vi håndterer vand i byplanlægning? Og kan de kvantificeres?

DTU Miljø, v. ph.d.-studerende Julie Skrydstrup, inviterer i samarbejde med KLIKOVAND til workshop om målsætning i vandhåndtering i byer om eftermiddagen onsdag d. 2. maj kl. 13-16 på DTU (bygning 113, lokale 011)

Formål og baggrund:

Rumlig planlægning har adskillige aktører med hver sine mål og ressourcer. Håndtering af vand går ofte på tværs af fagområder og forvaltninger, og øger derfor kompleksiteten. Det er ikke nødvendigvis altid den samfundsøkonomisk mest rentable løsning, der bliver implementeret.

Ofte mangler vi overblik over hvilke aktører og målsætninger, der er på spil. Ikke mindst en mulighed for at kunne kvantificere alle mål, så det er mere ligetil at vurdere fordele og ulemper ved forskellige strategier. Det vil også gøre det nemmere at formidle strategierne til interessenter og beslutningstagere.

Det er den problemstilling min forskning drejer sig om. Læs mere om min ph.d. nedenfor.

Formålet med workshoppen er at tage et skridt i retning af en mere overskuelig planlægningsproces, hvor der er fuldt overblik over aktører og deres mål, og mulighed for at kvantificere de mål.

Foreløbigt program:

  • Præsentation af to udvalgte cases
  • To sessioner af gruppearbejde om mål og aktører på baggrund af de to cases
  • Opsamling

Workshoppen kommer til at tage 3 timer med pause og forfriskninger undervejs. Det endelige program bliver sendt ud til de tilmeldte og offentliggjort her på siden i løbet af april.

Hvad får deltagerne ud af det?

Workshoppen er en mulighed for at lære af andres erfaringer og sparre med hinanden om de mål, der fylder mest i hver vores planlægningsstrategier. I får derfor mulighed for at indgå i en dialog med andre aktører uden dagligdagens begrænsninger. Målet er at kunne kvantificere de mål vi kommer frem til, så vi kan dokumentere og kommunikere dem til relevante aktører. De er på den måde med til at øge niveauet af viden, som vi kan bruge som baggrund for beslutninger i planlægningen. Resultaterne af alle de workshops jeg gennemfører i løbet af min ph.d. bliver systematisk samlet i en rapport, som alle der har vist interesse for, vil få tilsendt.

Hvem henvender workshoppen sig til?

Workshoppen henvender sig bredt. Den henvender sig til folk der arbejder med vandhåndtering (både planlægning, regulering og drift) i kommuner og forsyninger, men henvender sig også til andre opgaver i kommunen, som er relateret til vandhåndtering, f.eks. generel byplanlægning, trafik, sundhed og lignende. Det er derfor ikke et krav, at man arbejder med vandhåndtering.

Hvordan melder jeg mig til?

Skriv en mail til: Jusk@env.dtu.dk med: Navn, stilling, organisation, uddannelse og evt. tidligere stillinger.

Der er plads til max. 20 deltagere på workshoppen. Først til mølle.

Om Julies forskning:

Formålet med min ph.d. er at identificere aktører og deres mål inden for vandhåndtering og byplanlægning, samt identificere og værdisætte indikatorer til at kvantificere målene. Indikatorerne skal bruges til at evaluere performance af forskellige vandhåndteringsstrategier i byrummet under forskellige fremtidige scenarier. Resultaterne kan så bruges til at finde den mest robuste samfundsøkonomiske strategi og/eller den strategi der har størst sandsynlighed for at blive implementeret, baseret på formelle magtforhold.

Jeg håber I har lyst til at deltage i workshoppen. Hvis I har spørgsmål til ovenstående er I meget velkomne til at sende mig en mail på jusk@env.dtu.dk.

Med venlig hilsen

Julie Skrydstrup

DTU Miljø