For tredje år i træk satte KLIKOVAND fokus på beslutningstagerens rolle i klimatilpasningsindsatsen, denne gang i tæt samarbejde med Region Hovedstaden og Vand i Byer. Den 25. november var de overordnede emner grøn vækst og samarbejde.

beskåretIMG_6398

Seminaret var velbesøgt med 30 deltagere, der kom fra kommunernes byråd, Region Hovedstadens Trafik- og miljøudvalg og vandselskabernes bestyrelser. Arrangementet blev på direkte og charmerende vis styret af Mads Vangsø, der var imponeret over engagementet og manglen på frygtretorik, når det galdt fremtidsscenarier og klimaforandringerne. I stedet oplevede han et rum fyldt af mennesker, der ønskede at finde de bedste løsninger for samfundet.

Interview-video: Hvad var dine forventninger til i dag?

Tom Vang Knudsen, Formand for Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune, åbnede seminaret med at understrege nødvendigheden af politisk fokus på klimatilpasningsindsatsen, hvis klimatilpasningsprojekter skal få en kvalitet, der modsvarer den store investering på området de næste mange år.

Regionale perspektiver og tendenser

Jens Mandrup, Formand for Miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, præsenterede efterfølgende Regionens ambitioner inden for grøn vækst og klimatilpasning. Regionen har afsat væsentlige midler til konkrete projekter i den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Det omfatter blandt andet midler til en ny regional Task Force, der skal rejse rundt til kommuner og vandselskaber i hovedstadsregionen og understøtter deres arbejde inden for klimatilpasning.

Philip Hartmann, By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune, slog fast, at vand går på tværs af administrative og planlægningsmæssige skel, og derfor kræver det samarbejde på tværs, hvis vi skal håndtere vandet bedst muligt. Der er allerede gode eksempler på organisering og konkrete projekter på tværs af afdelinger, organisationer, brancher og geografiske skel overalt i hovedstadsregionen. Men der er potentiale for mange flere.

Samarbejde kræver tid og pleje

Carsten Nystrup, Direktør i Nordvand A/S, fortsatte med sine konkrete erfaringer om samarbejde på tværs af kommune og vandselskab. Samarbejde kræver tid og pleje, men samarbejde er samtidigt nøglen til at klare mange udfordringer.

Desuden fortalte Carsten Nystrup mere indgående om den nye regionale Task Force, der er tænkt som fødselshjælper for større projekter. Task Forcen kan blandt andet hjælpe kommuner med at komme fra plan til handling, bidrage med rådgiverekspertise, facilitere samarbejde på tværs samt indsamle og videreformidle viden mellem projekter.

Birgitte Hoffmann, Lektor ved Aalborg Universitet, præsenterede en ny håndbog om innovativ klimatilpasning med borgere. Håndbogen hjælper kommune og vandselskab med at få et godt samarbejde med borgere, så de sammen kan skabe merværdi og rekreative løsninger. Samtidig pointerede Birgitte Hoffmann, at samarbejdet med borgere sikrer et vigtigt lokalt engagement.

Klimatilpasning kalder på innovation

Hanne Kjær Jørgensen, Seniorkonsulent på Rørcentret, illustrerede, hvordan innovative klimatilpasningsløsninger kan se ud med billeder fra innovationsprojektet Klimaskolen. Samtidigt fortalte hun om, hvordan Vand i Byer arbejder med innovative løsninger.

Michael Brask og Kim Falkenberg, salgschefer i henholdsvis NCC Roads og IBF, fulgte op med at præsentere, hvordan projekt Klimaskolen har givet mulighed for at afprøve og videreudvikle produkter i fuld skala. Begge efterlyste, at kommuner springer ud i flere projekter. Virksomheder bidrager nemlig hellere end gerne til løsninger.

Interview-video: Hvad har slået dig mest?

beskåretIMG_6399

Hovedpointer fra dagen:

  • Klimatilpasning går hånd i hånd med grøn vækst og teknologiudvikling
  • Det er vigtigt at være åben for samarbejde med naboafdelinger, nabokommuner og nabovandselskaber
  • Samarbejde på tværs kræver en langvarig indsats, og er indsatsen værd
  • Samarbejde med borgere tilfører projekterne kvalitet og giver ejerskab og engagement
  • Før innoverede vi systemerne. Klimatilpasningen kræver stedsbestemt innovation.
  • En ny regional Task Force inden for klimatilpasning etableres i starten af 2016. Herefter kan kommuner og vandselskaber rekvirere Task Forcen i forbindelse med større klimatilpasningsprojekter, og de kan allerede nu booke et møde ved at kontakte Martin Moneaux på mail tmfmkm@gladsaxe.dk eller ved at ringe 39 57 59 37.

Interview-video: Er der noget du mangler mere viden om?

Præsentationer

Philip Hartmann og Carsten Nystrup, regionale tendenser og samarbejde på tværs

Birgitte Hoffmann, innovativ klimatilpasning med borgere

Hanne Kjær Jørgensen, Spar med LAR, klimatilpasning, økonomi og grøn vækst

Michael Brask, Kim Falkenberg, Klimatilpasning og grøn vækst