Augmented reality letter dialogen i borgerinddragelse

Vi skaber bedre klimatilpasningsprojekter i dialog med borgere

Inddragelse af borgere og interessenter bliver et stadig vigtigere element i anlægsprojekter, især hvis projektet medfører ændringer i det offentlige rum. Klimatilpasning er en af de store anlægsopgaver i de kommende år, som medfører ændringer i det offentlige rum. For eksempel indeholder Københavns Kommunes klimatilpasningsplan ca. 180 km grønne veje, heraf omkring 90 km på private fællesveje med en anslået anlægssum på ca. 1 mia. kr. Når kommunen sammen med grundejerforeninger og naboer planlægger hvor vejbede placeres bedst, er det under hensyn til både parkering, fremkommelighed, funktion som trafikchikane, vejens æstetiske udtryk foruden funktion som regnvandsopsamling. Derfor er dialog og samskabelse særligt afgørende for en positiv og effektiv proces.

KLIKOVAND kickstartede udvikling af et dialogværktøj

Task Forcen har siden 2016-2019 understøttet realisering af klimatilpasningsprojekter i Region Hovedstaden. Vores erfaring er, at borgerne ofte har vanskeligt ved at forestille sig hvordan anlæggene vil se ud i deres nærmiljø. Tegninger og referencefotos er ofte det bedste vi har. Task Forcen har nu fået udviklet en app, der ved hjælp af teknologien augmented reality bringer os tættere på en mere virkelighedsnær visualisering af klimatilpasningsløsninger. En bedre visualisering giver også bedre forståelse og dermed bedre grundlag for dialog med borgere.

Her er der ved hjælp af augmented reality placeret både vejbede, to træer, en bænk og en bil ind i det eksisterende miljø på en parkeringsplads ved Teknologisk Institut. Kan du skelne de virtuelle træer fra de virkelige? Foto: Kim Bleshøy Nielsen, Intertisement.

Brug appen live på lokationen eller tag billeder med hjem

Augmented reality betyder at udvide eller forbedre (to augment) den virkelige verden med et virtuelt lag. Mange kender teknologien fra spillet Pokemon Go. Firmaet Intertisement står bag KLIKOVAND-appen, der gør det muligt for borgere på telefoner eller tablets at se de planlagte ændringer i deres lokalmiljø.

Augmented reality gør det muligt at se noget virtuelt i den virkelige verden. Som her: et vejbed og et bordbænke-sæt placeret på parkeringspladsen ved Gladsaxe Rådhus.

Ved brug af appen indsætter man livagtige 3D-modeller af planlagte anlæg med stor nøjagtighed og i korrekt størrelsesforhold på deres planlagte placering. Borgerne kan se det ’live’ når de er ude på vejen. Appen viser et ’live-feed’ fra enhedens kamera, som borgerne kan indsætte for eksempel et vejbed i. Appen husker vejbedets placering og størrelse, så borgerne kan gå rundt om det virtuelle vejbed, gå tæt på, eller se det nye anlæg på afstand.

Borgerne kan også se på billeder af deres vej, og indsætte elementer såsom vejbede, træer eller biler og flytte på dem. For at kunne det, skal der på forhånd være taget billeder af vejen med appen. Det kan projektlederen for eksempel gøre som forarbejde til et borgermøde. Derefter kan borgerne indsætte og flytte vejbede på billederne hjemme på rådhuset eller hjemme i stuen.

Tests blandt borgere giver appen flotte karakterer

Vi har testen om appen virker som dialogværktøj i to situationer. Dels ved et åbent hus-arrangement på en vej og dels ved et møde med en grundejerforening.

Åbent hus-arrangement på en vej i september 2018

Søndergårdskvarteret i Værløse skal skybrudssikres med vejbede. Til dette arrangement blev appen blev brugt til at vise borgerne hvordan vejbedene vil komme til at se ud. De borgere som brugte appen vurderede den efterfølgende i et anonymt spørgeskema. Overordnet vurderede de, at den havde givet en god forståelse af, hvordan skybrudsbedene ville se ud på vejen, og at det var et godt udgangspunkt for dialogen med kommune og forsyning.

Projektlederen fra Furesø Kommune, Benedicte Dyekjær er inspireret af appen, og var tilfreds med åbent hus-arrangementet, var hun brugte appen som dialogværktøj:

”Det er et rigtig spændende værktøj, der gjorde det sjovt og konstruktivt at tale med borgerne, og det var en god måde at illustrere vores idéer på. Det er fedt, at man kan sætte ting til og fra løsningen, såsom træer, kuppelriste og lignende.”

Hun påpeger dog også, at appen endnu ikke er helt i mål, men bør udvikles for at kunne fungere optimalt:

”Styrken ved den live version, vi brugte, er klart at man kan gå rundt om løsningen som om den er der i virkeligheden. Den skal bare være lettere at styre – ellers virker det lidt utjekket!”

Møde med en grundejerforening i november 2018

Grundejerforeningen Kløverbladet i Valby er med i et udviklingsprojekt sammen med HOFOR om klimatilpasning af vejene i deres forening. På dette møde var placering af vejbede på dagsordenen. Først indtegnede borgere og projektleder fælles forslag til, hvor vejbedene kunne placeres på et stort luftfoto.

Efterfølgende tog borgerne KLIKOVAND-appen i brug. Med den placerede de 3D-animationer af vejbedene inde i appen, ved hjælp af optagelser af deres vej som var taget på forhånd. På den måde fik de en mere virkelighedsnær visning af hvordan det ville se ud fra forskellige perspektiver, end luftfotoet gav. På denne måde var det også lettere at fornemme, hvor meget plads der var.

Borgerne fandt hurtigt fidusen i at placere vejbede på de relevante placeringer og udforske hvordan det ville se ud.

Selvom der var mindre tekniske udfordringer, var deltagerne enige om at brugen af appen gav en god forståelse af hvordan det ville se ud, og at det var et godt værktøj til dialog.

Appen er sjov at bruge, og visualiseringerne fungerer

Konklusion på testene var, at visualiseringerne er velfungerende, at appen er sjov at bruge, og at den fungerer godt som dialogværktøj. Den teknologiske udvikling har banet vejen for, at man som borger uden særlige forkundskaber og uden andet udstyr end den smartphone man alligevel har på lommen, kan lege sig frem til visualisering af klimatilpasningsløsninger på veje.

Projektinfo

KLIKOVAND gennemførte i 2018 et innovationsprojekt om augmented reality som dialogværktøj. Augmented reality-teknologien kan vise et realistisk billede af et kommende anlæg oven på den kendte virkelighed. Den gør det muligt meget hurtigt at nå frem til en konstruktiv dialog med borgere og andre interessenter om placering og udformning af et anlæg. Det er ofte afgørende for at lykkes med anlægsprojekter.

Augmented reality gør det muligt at se noget virtuelt i den virkelige verden

KLIKOVANDs Task Force tog initiativ til at afprøve om teknologien var moden ved at få udviklet en demo-app i samarbejde med en følgegruppe fra KLIKOVANDs netværk. Følgegruppen bestod af repræsentanter fra både kommuner, forsyninger og rådgivende virksomheder, som alle har erfaring med borgerinddragelse og klimatilpasning, og er derfor mulige kommende brugere.

Demoen er tæt på målstregen som køreklar app

Demonstrationsmodellen har vist at teknologien er moden. Tests blandt borgere og følgegruppen viser samtidig, at efterspørgslen for et værktøj som dette, der fremmer samskabelse og dialog med borgere er stor.

For at give appen vinger til at kunne flyve selvstændigt, skal brugergrænsefladen gennemarbejdes og der skal lægges flere 3D-modeller ind i den. KLIKOVAND samarbejder med Teknologisk Institut og Intertisement om at finde midler til at videreudvikle appen.

Kontakt Kristoffer Ulbak hvis du har spørgsmål, eller hvis du er interesseret i at teste eller bidrage. Find Kristoffers kontaktoplysninger her >

Vil du vide mere

Intertisement a/s, som har udviklet beskriver projektet på deres hjemmeside her >

Task Forcen fortalte om appen på Dansk Vand 2018-konferencen. Find slidesene fra præsentationen her >. De giver et overblik over projektet, dets forløb og parter.

Intertisement har lavet en kort video, som demonstrerer appens funktioner, se her: