Løsningskatalog til grønne skybrudsløsninger i Tårnby 

Som led i Tårnby Kommunes skybrudsplan skal Gemmas Allé med tiden omdannes til en grøn skybrudsvej, der kan transportere store mængder vand i grønne tracéer. Visionen er i fremtiden at forstærke disse karakterer gennem klimatilpasningen via begrønning og styrkelse af de grønne kvaliteter. Projektet er lavet for Tårnby Kommune, men løsningerne er generiske og kan bruges som inspiration til skybrudsløsninger i andre kommuner.

Løsningskataloget for grønne skybrudsløsninger og nye byrum er for stort til at ligge på hjemmesiden. Skriv en mail til Diana Boje >, hvis du gerne vil have tilsendt løsningskataloget.

Projektinfo

Fakta

Projektejer: Tårnby Kommune