Kystbeskyttelse giver udfordringer for formidlingen

Task Forcens facilitering af arbejdsmøder resulterede i en kommunikationsplan for Nordkystens Fremtid.

Et fælles kystsikringsprojekt

Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner er gået sammen om projektet Nordkystens Fremtid, der skal sikre den nordsjællandske kyst og værdier mod erosion. Nødvendigheden er blevet særlig tydeligt efter stormen Bodil i december 2013, som ødelagde for millioner af kroner og fjernede en del af kysten.

Hver kommune har allokeret medarbejdertimer og projektøkonomi til samarbejdet, samt etableret et fælles udviklingssekretariat.

Et konkret behov var styrende for Task Forcens arbejde

Da Task Forcen mødte projektsekretariatet stod de over for et behov for hjælp til udarbejdelse af en kommunikationsplan. Sekretariatet har en indgående viden til projektets karakter og havde gjort sig mange tanker om det kommunikative, og har i tidligere faser af projektet arbejdet med kommunikationsplaner. Men udviklingssekretariatet havde brug for sparring til at få løbet en ny kommunikationsplan i gang. På baggrund af de skitserede behov for en kommunikationsplan udarbejde Task Forcen et udkast til struktur for planen, som dannede grundlag for det videre forløb.

2 arbejdsmøder bidrog til et konkret produkt

Task Forcen faciliterede efterfølgende to arbejdsmøder med fokus på målet for kommunikationen og kernebudskaberne, der skal nå ud til interessenterne.

Kystbeskyttelsesprojektet har mange og forskellige interesser, og derfor blev der gennemført en interesseanalyse. Ud fra sekretariatets viden blev det muligt at diskutere hver enkel interessent, som blev hængt op på en tavle og placeret i en matrix ud fra indflydelse og interesse i projektet. Her blev det synligt, hvem der skal kommunikeres til og hvad deres aktie er i Nordkystens Fremtid.

I samarbejde med sekretariatet indarbejdede Task Forcen inputs til konkrete kommunikationsaktiviteter, præciserede kernebudskaber og gav en guide til en handlingsplan for udførelse af kommunikationsaktiviteterne.

Kristine Vik Kleffel, programleder for Nordkystens Fremtid, har været glad for Task Forcens bidrag i udarbejdelsen af kommunikationsplanen: ”Vi havde lige fået etableret udviklingssekretariatet og havde behov for at få styr på forskellige opgaver og leverancer. Kommunikationsplanen kom lidt til at ”hænge”, og derfor var det utroligt gavnligt og værdifuldt for os at samarbejde med Task Forcen om udarbejdelsen. Den helt store styrke var for mig at se det engagement der blev lagt i opgaven. Og at vi var meget konkrete. Det var ikke bare tom snak, men reel hjælp”.

Kommunikationsplanen ligger nu klar til politisk behandling ultimo maj 2016.

Politisk opbakning til projektet

Nordkystens Fremtid har politisk opbakning og der er en erkendelse af, at det er et fælles problem, der kalder på en fælles løsning.

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du læse videre her >