Skybrudsplan for Ballerup Kommune og oplandsanalyse for Afløb Ballerup

Ballerup Kommune startede et projekt op for afdækning af risiko ved skybrud over Ballerup Kommune, da Forsyningen – dengang Afløb Ballerup – nu en del af Novafos, er i gang med at klimatilpasse afløbssystemerne. Man ønsker her at håndtere vand i blå/grønne overfladeløsninger, når det er muligt. Kommune og forsyning ønsker at opnå synergieffekt af arbejdet, da der ofte kan skabes bedre og billigere løsninger ved at kombinere de to.

Sammen med Ballerup Kommune og Afløb Ballerup (senere del af Novafos) har KLIKOVAND lavet et projekt om skybrudssikring og klimatilpasning af afløbssystemet i Ballerup Kommune.

I projektet er der lavet to hovedleverancer:

Derudover er der som en tillægsopgave til projektet lavet en erfaringsopsamling:

Projektinfo

Fakta

Projektejer: Ballerup Kommune og Novafos

Kontaktpersoner: Iben Nøhr Bertelsen, Ballerup Kommune og Pernille Sloth, Novafos.

Projektet startede i 2017 og blev afsluttet i 2018.

Materialer:

Miniudbuddet af opgaven >

Hvorfor gik Task Forcen ind i projektet?

Task Forcen er gået ind i projektet fordi mange kommuner i regionen står med tilsvarende problemstillinger, og Task Forcen derfor ser en mulighed for at bruge projektet som udgangspunkt for læring for mange. Der er blandt andet tilknyttet et projektnetværk af medarbejdere fra andre kommuner og forsyninger, som følger projektet og drøfter både konkrete og generelle problemstillinger og derved lærer nyt, samtidig med at de giver input til projektet.