Af Bo Brøndum Pedersen, Nordvand – Projektleder på Vandledningsstien og Gladsaxe Sportscenter.

Klimatilpasningsprojekter bringer forsyningerne op på overfladen, og det giver nye muligheder og udfordringer. Gladsaxe Kommune og Nordvand har netop åbnet det, vi kalder Vandledningsstien, og er godt i gang på Gladsaxe Sportscenter. Vi er nu nået så langt at vi begynder at kunne evaluere og fortælle om vores erfaringer.

Fælles projekter – bryd siloerne ned

Vi må erkende, at alle projekter, der foregår på overfladen, vil have flere interessenter og også flere ejere.

Der vil altid være en ejer af overfladen, og det er ikke  forsyningsselskabet. Flere ejere medfører, at der er flere projektledere, hvilket kan gøre projektledelsen noget mere kompleks end den vi normalt har.

I Gladsaxe Kommune og Nordvand har vi haft god erfaring med at udnytte denne kompleksitet, samtidig med at vi har brudt siloerne ned. Vi har anvendt samme model både på Vandledningsstien og Gladsaxe Sportscenter (ligesom vi også har gjort med boligselskabet Marielyst). Vandledningsstien er et større bassin / cykelsti / rekreativt anlæg vi netop har åbnet, hvor skabelsen af merværdi igennem samtænkning har været centralt. (Du kan læse om Vandledningsstien hér).

Kort sagt har vi lavet fælles udbud af sammensatte projekter, hvor det tydeligt fremgår, hvad hver enkelt part finansierer, men projektledelsen har været på tværs af de forskellige projekter. De enkelte parter har bidraget med projektledelsen indenfor de områder, hvor de har deres spidskompetencer.

På Vandledningsstien varetog Gladsaxe Kommunes projektleder derfor ledelsen af de samlede overflader, beplantninger og rekreative indhold. Projektlederen var landskabsarkitekt, og på den måde bidrog kommunen med kompetencer til det samlede projekt, som Nordvand ikke besidder. På samme måde varetog Nordvand projektledelsen af det samlede anlægsarbejde, hvor Nordvand har sine spidskompetencer.

Finansiering af projekter – en case

Som Poul Henrik Hedeboe, bestyrelsesformand for Frederikssund Forsyning, var inde på i sit blogindlæg, så oplever vi også udfordringer med de nye regler for klimatilpasning. Når der laves klimatilpasning i forbindelse med andre anlægsprojekter, så bør projektledelsen ligge hos den part som gennemfører og finansierer hovedprojektet. Ansøgningsprocessen bør også være meget lettere, og det bør være muligt at gøre det på bagkant, så klimatilpasningsmuligheder kan gribes, når de opstår.

Et eksempel er vores anlægsprojekt på Gladsaxe Idrætspark. Nordvand etablerer bl.a.en grøft som kan håndtere den 5 års regnhændelse, som vi kan takstfinansiere.  Det er et projekt til over 25 mio. kr. Imens vi er i gang med projekteringen, bliver vi gjort opmærksom på, at der har været episoder med overfladevand. Det skader en skolebygning, der ligger som nabo til boldbanen.

Løsningen på problemet er at tage noget af jorden fra grøften og bruge denne til at hæve den ene grøftekant 20 cm, og derefter så græs på den. Den samlede omkostning er omkring 5000 kr. til ekstra græs og ændring af en tegning. Men det er ikke en hændelse som Nordvand skal håndtere med takstfinansierede midler.

I teorien skulle Nordvand så stoppe det samlede projekt til 25 mio, bruge ressourcer på at fremsende en ansøgning, og forvente forsinkelse på 1 år i forhold til opstart af anlægsarbejderne pga. at arbejdet skal foregå om vinteren. Ligesom Gladsaxe Kommune skulle udnævne en projektleder, som skulle varetage projektet for 5000 kr.

Bagatelgrænse efterlyses

Det nåede vi beklageligvis ikke, nu er grøften lavet, græsset sået, og ja, grøften er hævet 20 cm, og bygningen klimasikret. Vi håber at borgerne tilgiver, at jeg som projektleder ikke nåede at få søgt de 5000 kr. Min ledelse har tilgivet mig, og Nordvand betaler for min fejl. Men hvor ville det være rart som projektleder, hvis der var en bagatelgrænse inden for klimatilpasning, hvor vi som forsyningsselskab kunne tage en direkte beslutning, når der opstår muligheder for at gennemføre klimatilpasning ude i virkeligheden.

Vi ville kunne nå rigtig langt, hvis vi havde en ramme på 10 % af anlægssummen til at gribe de klimatilpasningsmuligheder, som opstår.

Vi håber at I har lyst til at komme og besøger os. Vi har haft mange flere erfaringer, som vi gerne gennemgår under en fremvisning.

Bo Brøndum Pedersen, Nordvand – Projektleder på Vandledningsstien og Gladsaxe portscenter

Bo Brøndum Pedersen, Nordvand – Projektleder på Vandledningsstien og Gladsaxe Sportscenter