Den regionale Task Force for klimatilpasning kan medfinansiere rådgivning til kommuner og forsyninger om klimatilpasning med 50 %. Der kan være tale om forprojekter – det vanskelige skridt fra en lidt for abstrakt plan til et konkret projekt, der kan arbejdes videre med – eller om løbende ad hoc rådgivning, hvor der er brug for at blive klogere på aspekter eller detaljer for at kunne komme videre. I alt forventer vi at skulle bruge cirka 10 mio. kr. på rådgiverydelser de kommende år.

De fire rådgivere

I august 2016 faldt vores rammeaftaler med rådgiverne endeligt på plads efter en lang proces med EU-udbud. Derfor kan vi nu med glæde fortælle, at vi har fundet de fire rådgivere, som vi kommer til at arbejde sammen med frem til udgangen af 2018. De fire rådgivere, der alle har stærke kompetencer inden for klimatilpasning, er:

  • COWI A/S
  • MOE A/S
  • Alectia A/S med underrådgiverne Niels Lützen landskabsarkitekter Aps, GEO og Teknologirådet
  • SWECO Danmark A/S med underrådgiverne SLA A/S og Tankegang A/S

I udbudsprocessen har det været et krav, at rådgiverne kan tilbyde bred rådgivning inden for hele den palet, som Task Forcen skal hjælpe kommuner og forsyninger videre med. De har således skullet dokumentere referencer inden for alle de seks områder, som indgår i Task Forcens temahjul (version 2015).

lagkage_original_450pix

De fire rådgiverfirmaer og deres underleverandører kan tilbyde rådgivning inden for alle de seks områder: inddragelse af borgere og virksomheder, politiske processer, myndighed inden for natur, miljø og plan, blå/grønne løsninger, tværkommunalt samarbejde og jura/økonomi.

Miniudbud og aftaler

Rådgiverne kommer som nævnt ind i billedet i forbindelse med såvel konkrete forprojekter som løbende ad hoc rådgivning. Rent praktisk foregår det på den måde, at Task Force og de pågældende kommuner og/eller forsyninger i KLIKOVAND i fællesskab udarbejder en kort projektbeskrivelse, som danner udgangspunkt for et miniudbud til de fire rådgiverfirmaer, som Task Forcen står for. Vi vurderer de indkomne tilbud i fællesskab, og aftalen indgås af Task Force, som efterfølgende viderefakturerer 50 % af udgifterne til de kommuner/forsyninger, der fungerer som projektejer. Ved løbende rådgivning under 70.000 kr. tildeles opgaven til den rådgiver, der står øverst på listen – i dette tilfælde COWI.

Task Forcens rolle

Projekter, der sættes i gang i samarbejde med kommuner og forsyninger, vil altid tilhøre de kommuner og forsyninger, der er ejere af den problemstilling, projektet handler om. Task Forcens rolle er at formidle og understøtte processen – og at videreformidle viden og erfaringer.

Task Forcen vil altid følge projekterne – nogle tæt, andre på lidt større afstand. Vi deltager som minimum i opstartsmøder og afslutningsmøder, og afhængigt af projektets karakter og omfang vil vi følge det på sidelinjen for at være sikre på at opsamle viden og erfaringer, som kan bringes i spil i forhold til andre kommuner og forsyninger. Omfanget af Task Forcens involvering er noget, vi aftaler ved projektopstart, og som vi også kan justere løbende.

Bagrund

Ved opstart af projektet en regional Task Force for klimatilpasning vurderede advokatfirmaet HORTEN, at løbende rådgiverydelser og forprojekter relateret til Task Forcen skulle i EU-udbud. Efterfølgende har Gladsaxe Kommune med støtte fra HORTEN kørt processen med prækvalificering, invitation til budrunde og en endelig rammeaftale med fire rådgivere. En proces, der har taget en halvt år.

Den regionale Task Force for klimatilpasning er finansieret med 10 mio. kr. fra Region Hovedstaden og tilsvarende 10 mio. kr. fra kommuner og vandselskaber i KLIKOVAND.