Miljøminister Ida Auken (SF) fremlagde torsdag den 13. december regeringens handlingsplan for klimasikring af Danmark sammen med Københavns overborgmester, Frank Jensen (S). Planen skal sikre Danmark mod ekstremt vejr og modvirke, at gader og kældre i fremtiden ikke bliver oversvømmet. Handlingsplanen samler ni ministeriers arbejde, og den indeholder over 60 initiativer.

Fem indsatsområder

Handingsplanen har fem indsatsområder, hvor staten bl.a. skal sørge for de bedst mulige rammer for kommunernes klimatilpasning og sikre et fælles vidensgrundlag og løbende vejledning om konsekvenserne af klimaændringerne. Derudover skal myndigheder, erhvervsliv og borgere koordinere på tværs. Et væsentligt element er, at vi skal have fokus på vækstpotentialet i at udvikle nye innovative løsninger, der bidrager til den grønne omstilling. Samtidigt skal Danmark også gøre en indsats på de internationale linier og arbejde for at reducere konsekvenserne af klimaforandringerne internationalt og for en ambitiøs klimatilpasning i EU.

Klimatilpasningsplaner og vandtakster

Regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening om, at alle landets kommuner inden udgangen af 2013 skal udforme deres egen klimatilpasningsplan. Regeringens handlingsplan indeholder også et lovforslag, der giver spildevandsforsyninger mulighed for at finansiere skybrudssikrede veje og udvidelser af vandløb. I alt skal der bruges 2,5 milliarder kroner på klimatilpasning i kommunerne næste år. Handlingsplanen vil betyde en forhøjet vandtakst på i gennemsnit omkring 20 kroner om året per familie de næste 40 år.

Se hele handlingsplanen for klimasikring hér!