KLIKOVANDs forretningsudvalg ønsker at sikre ejerskab og forankring af KLIKOVAND2 i Hovedstadsregionens kommuner.  Derfor har det nedsat et lille rejsehold, som besøger tre yderkommuner i Hovedstadsregionen. Det tre kommuner kunne være Egedal Kommune, Hvidovre Kommune eller Høje Taastrup Kommune.

Ejerskab og udfordringer

Målet med rejseholdet er at skabe en dialog om KLIKOVAND, projektets resultater og de udfordringer, vi står over for i den kommende tid, når vores klimatilpasningsplaner skal implementeres.

Kort før sommerferien besøgte rejseholdet Gribskov Kommune. På trods af et beskedent fremmøde var der en god dialog og mange ideer til områder som KLIKOVAND2 kunne løfte. Samtalen kom hurtigt ind på, hvem kan betale hvad i forhold til de rekreative løsninger og kystsikring i form af hårde eller bløde løsninger.

Det videre forløb

Efter sommerferien inviterer KLIKOVAND til de sidste to møder, der finder sted hen over efteråret.

Alle de input vi får på vores lille rejse rundt i Regionen, vil blive indarbejdet i konceptet for en fortsættelse i KLIKOVAND2.

Hvem er med i rejseholdet?

Rejseholdet består af Philip Hartmann, Carsten Nystrup og Martin Moneaux. Endvidere deltager Kathrine Stefansen og Bo Brøndum, der har praktiske erfaringer med at skrive en klimatilpasningsplan og realisere den i form af projekter ude i virkeligheden.