Kommuner og vandselskaber står overfor en lang række udfordringer på det lovmæssige område, når det kommer til at finansiere og gennemføre klimatilpasning.

Svar på hovedspørgsmål

Derfor har én af KLIKOVANDs hovedleverancer inden for jurasporet været at identificere hovedspørgsmål i forhold til lovgivning og rammebetingelser. Vi har systematiseret og besvaret spørgsmålene til brug for ikke kun KLIKOVAND-kommuner og –vandselskaber, men også andre interessenter i hele landet.

Svarene på de juridiske hovedspørgsmål ligger som samlet dokument på KLIKOVANDs hjemmeside: Juridiske hovedspørgsmål. Vi har skrevet en læsevejledning, så dokumentet er lettere at gå til. Svarene er skrevet af en miljøadvokat (Pia Lisbeth Nielsen, Molt & Wengel) og gennemarbejdet med henblik på formidling af en kommunikationsrådgiver (Mille Wilken Bengtsson, Addendum).

Et spørgsmål bliver til flere

Arbejdet med hovedspørgsmålene har vist os, at vi i KLIKOVAND2 med fordel kan arbejde videre med det nu færdige dokument. Det skal ses i lyset af, at de svar vi har nu, giver anledning til nye spørgsmål, som skal granskes og besvares. Dertil kommer, at lovgivningen ikke er statisk.

En stemme i debatten

Afslutningsvis har KLIKOVAND2 en ambition om at  være med til at påvirke arbejdet med den kommende lovgivning inden for klimatilpasning, så den bliver nemmere at omsætte til praksis.