KLIKOVAND har indledt et samarbejde med Gate 21 og Forsikring & Pension. Det skal være med til at skabe nye muligheder og nye løsninger. Klimatilpasning skaber som de fleste af os ved mange udfordringer, og deres løsninger skal findes i multifaglige samarbejder med nye parter.

Gate 21 – vejen mod udviklingsprojekter

Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling.

Tanken er, at Gate 21 og KLIKOVAND skal søge støttemidler til udviklingsprojekter på klimatilpasningsområdet. Gate 21 har stor viden og erfaring i forbindelse med fundraising og større EU-projektansøgninger. På nuværende tidspunkt stiler vi efter at skrive en EU Life+ ansøgning med frist i efteråret 2015.

Vi har allerede sat en proces igang, da vi havde håbet på at kunne formulere en projektansøgning i år med frist 16. oktober. Desværre måtte vi erkende, at tidsfristen var for kort, og at vi i det indledende arbejde ikke havde været konkrete nok. Det råder vi bod på hen over vinteren, hvor vi vil konkretisere projektets formål og begynde arbejdet med at formulere en målrettet ansøgning.

Forsikring & Pension – fokus på beslutningsstøtte

KLIKOVAND har også indledt et samarbejde med Forsikring & Pension, brancheorganisationen for forsikring- og pensionsselskaberne i Danmark. Sammen med dem taler vi om at udvikle et beslutningsstøtteværktøj med overskriften “Leg med beslutningerne i det 21 århundrede”. I de kommende år kommer vi til at investere rigtig mange millioner kr. i klimatilpasningsløsninger, og her spiller beslutningstagerne en afgørende rolle.

Det er vigtigt, at de bliver præsenteret for en række løsningsmuligheder og kan se, hvad konsekvensen er af de forskellige løsninger. I samarbejdet indgår også DTU Compute og Naturstyrelsen. Det langsigtede mål er at finde midler og ressourcer til at udvikle et program, hvor man kan bevæge sig rundt i en virtuel verden, der afspejler den virkelige. I denne fiktive verden skal man kunne vise, hvordan forskellige klimatilpasningsløsninger tager sig ud, og hvordan de kan påvirke hinanden.

KLIKOVAND vil løbende fortælle om status på vores udviklingsprojekter, og måske kan nogle af jer bidrage med input.