Af: Lars Gaardhøj
26.06.13

Tak for invitationen til at sætte punktum for KLIKOVANDs blogstafet. Jeg vil samtidigt benytte chancen til at sige tak for de mange spændende og konstruktive indlæg, der er med til at hjælpe os med at tackle de ændrede klimaforhold.

Dernæst vil jeg sige, at det er fantastisk positivt, så langt vi er nået i dag.

KLIKOVANDs hjemmeside vidner om et stort engagement til at samarbejde og udvikle nye initiativer. 25 indlæg på bloggen bidrager hver især til at give os billeder af, hvordan vi bedst løser klimaudfordringerne.

Allerede i 2009 samlede Region Hovedstaden en gruppe af aktører til at drøfte udfordringer og muligheder med hensyn til klimatilpasning. Blandt deltagerne var kommuner, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner, m.fl., som igennem en række møder drøftede, hvorledes man bedst kunne imødegå udfordringerne og samtidigt drage nytte heraf. Møderækken resulterede i KLIKOVAND-netværket, som Region Hovedstaden finansierer halvdelen af med i alt 2,5 mill. Kr.

I 2012 blev Region Hovedstadens og KKR Hovedstadsens fælles klimastrategi vedtaget. Det første ud af fem spor handler om klimatilpasning. Det fælles mål er, at hele regionen i 2025 er forberedt på fremtidens ændrede klimaforhold. Vi ved, hvor der er risiko for oversvømmelse, vi har gennemført de nødvendige tiltag, der leder vandet derhen, hvor vi ønsker, klimatilpasning bliver koordineret mellem naboer, regnvandet håndteres lokalt, og nye løsninger udvikles i tæt samspil med erhvervslivet.

Ud over at støtte KLIKOVAND-netværket til at nå deres og klimastrategiens mål, er det vores fælles hensigt at belyse, hvordan regnvandet kan udnyttes rekreativt, og hvor vi kan lede det hen, når kloakkerne er overfyldte.

Mange kommuner er allerede i fuld gang med at klimatilpasse og koordinere med deres nabokommuner. Og ja, kommunerne er helt centrale spillere, når vi taler klimatilpasning. Stigende vandstand og ekstrem regn skal tænkes ind i byplanlægning, når vi opfører bygninger og infrastruktur. Det er flot at kommunerne griber bolden og sætter initiativer i gang.

Men ansvar og regning må også deles, så vi sammen kan høste de muligheder klimatilpasningen giver i form af bedre byrum, øget livskvalitet og vækst.

Klimatilpasning er grænseoverskridende. Håndteringen opstrøms i en kommune påvirker forholdene for borgerne i kommunen nedstrøms. Det er nødvendigt at kommunerne i disse tilfælde arbejder sammen om at finde fælles gode løsninger.

Det er afgørende at have modet til at gå på tværs af faglighed og sektorer. Klimatilpasning skal ikke løses som en isoleret problemstilling og sektorsnæver tilgang, men tænkes sammen med den kontekst, som gør sig gældende i det konkrete lokalområde. Flere dimensioner skal tænkes ind i klimatilpasningsprojekter, og klimatilpasningen skal tænkes ind i andre projekter. Det kræver åbenhed, samarbejdsvilje og fleksibilitet af regionen, hos kommuner, forsyningsselskaber og andre aktører. Men sker det, kan vi til gengæld skabe projekter med synergi og stor samfundsmæssig nytteværdi.

Jeg bider også mærke i, at flere blogindlæg nævner, at den alsidige tilgang til klimatilpasning medfører gevinster i form af nye samarbejdsrelationer. Kommuner og region er attraktive samarbejdspartnere, og når erhvervslivet inddrages, giver det læring, viden og vækst.

KLIKOVAND-netværket er helt afgørende. Netværkssamarbejde giver god inspiration og værdifuld erfaring for en fælles base i kommuner og forsyningsselskaber.Lars Gaardhøj copy

Det er flot, vi er nået hertil, men vi er ikke færdige. Vi skal fortsat tænke os grundigt om og foretage de rette valg, så vi undgår de store udgifter om 50 år.

Lars Gaardhøj er Formand for Region Hovedstadens Miljø og Grøn Vækstudvalg.