Vis vejen frem 24. august: Ny vejbelægning på Helenevej sikrer vejen og kvarterets kældre mod skybrud. Vejbelægningen er permeabel, så den fungerer som en si, og er samtidig en flot løsning til mindre veje. Løsningen reducerede omkostningerne væsentligt i forhold til anlæg af ny og større kloak.

På Helenevej er asfalten fjernet, og der er lagt betonsten. Under stenene er der et gruslag med en porevolumen på 30 %. Under skybrudssituationer opmagasineres regnvandet i gruslaget inden nedsivning. På dagen kan du møde IBF, som er firmaet bag løsningerne, hvor du kan spørge ind til teknikken bag. DTU har gennemført monitorering på Helenevej, så Frederiksberg Kommune og Forsyning kan også fortælle om vejbelægningens effektivitet.

Projektet fremvises 24. august, kl. 14.30-15.30.  Adresse: Helenevej, 1873 Frederiksberg C

Du kan læse mere om projektet og de andre vejprojekter i kataloget Vis vejen frem >. Brug kataloget til at planlægge din tur rundt til de forskellige klimatilpasningsprojekter og gem det, så du senere kan vende tilbage og få inspiration til arbejdet med klimatilpasning.

Vi håber at se mange på vejene.

Vis vejen frem er arrangeret af KLIKOVAND/Task Force i samarbejde med Forsikring & Pension – og de mange kommuner, forsyninger og private, der viser løsningerne frem.