Vis vejen frem 24. august: Som erstatning for et dyrt regnvandsbassin til aflastning af Harrestrup Å har HOFOR etableret grønne regnvandsløsninger for et boligområde med 220 ejendomme i Hvidovre. De grønne elementer er tilpasset bebyggelsen i samarbejde med beboerne.

Nedløbsrørene er drejet væk fra kloakken og ledes nu til små regnbede med unikke udtryk. Vandet ledes videre via dræn til enten tunnelfaskiner eller til blandt andet legeplads, som omdannet i forbindelse med projektet. Hvidovre Kommune og grundejerforeningen vil fortælle om processen bag projektet og om begrundelse for valg af løsninger.

Projektet fremvises 24. august, kl. 15.30-17.00. Adresse: Rebæk Allé ved Drivkær, 2650 Hvidovre

Du kan læse mere om projektet og de andre vejprojekter i kataloget Vis vejen frem >. Brug kataloget til at planlægge din tur rundt til de forskellige klimatilpasningsprojekter og gem det, så du senere kan vende tilbage og få inspiration til arbejdet med klimatilpasning.

Vi håber at se mange på vejene.

Borgerne på Baunebakken fik mulighed for at vælge mellem forskellige standardløsninger til håndtering af tagvand.

Vis vejen frem er arrangeret af KLIKOVAND/Task Force i samarbejde med Forsikring & Pension – og de mange kommuner, forsyninger og private, der viser løsningerne frem.